Möt Helene Westerlind, chef Selånger Pilgrimcenter

Varför valde du att bli chef?

– Jag fick ett erbjudande från min kyrkoherde. Jag hade arbetat länge inom organisationen och var redo för ett nytt uppdrag. Mina erfarenheter av att arbetsleda medarbetare inom diakonin och att arbeta utomlands med hotellverksamhet, turism, marknadsföring och försäljning inom resebranschen bidrog till att det var jag som fick erbjudandet.

– Chefsrollen är ett uppdrag som jag har fått växa in i. Min kyrkoherde har gett mig mycket stöd. Att ha någon att diskutera olika frågor relaterade till chefskapet ger trygghet och möjlighet att lära sig nya perspektiv. Det hoppas jag att chefsrådgivningen kan bidra med till KyrkAs medlemmar.

Vilka utmaningar har du mött i ditt chefskap?

– En utmaning kan vara att bli chef över medarbetare med en annan typ av expertis än vad du själv har. Jag är till exempel chef över personal som arbetar inom gastronomin, som har erfarenheter och synsätt från en helt annan organisation än kyrkans. Det var nyttigt för mig, och jag fick nya erfarenheter.

–  Som chef är en av uppgifterna att förmedla ledningens beslut, och berätta hur ledningen ser på vissa frågor. Ibland gnisslar det, och då är det viktigt att ha en god kommunikation. Sopa inte missnöje under mattan. Det jag tycker är självklart kanske inte någon annan tycker är självklart. Men när gruppen väl har tagit sig igenom problemen blir ofta arbetslaget mer sammansvetsat än tidigare. Då blir det lättare att fokusera på vårt gemensamma uppdrag för Svenska kyrkan.

 Vilka är dina bästa tips till kollegor som är nya i chefsrollen?

– För dig som är ny i chefsrollen är det viktigt att få veta vad som förväntas av dig i ditt uppdrag. Om uppdraget är otydligt blir arbetet otydligt och otillfredsställande. Den tryggheten behöver du, liksom att veta vilket mandat du har.

– Du behöver inte kunna allt. Lägg undan prestigen. Det är en styrka att erkänna när du själv behöver ta reda på mer. Då blir du mer trovärdig när du återkommer med svaret. Men låt det inte dröja. Viktigt att du ser dina medarbetare och löpande stannar upp och pratar. Då är det lättare att förstå och hjälpa när din medarbetare inte mår bra. Ha regelbundna enskilda samtal. I vår organisation handlar mycket om relationer.

Med vilka frågor kan man kontakta chefsrådgivningen och få svar från dig?

– Jag finns här som stöd för mellanchefer och svarar på frågor om ledarskap, funktion och organisation. Mitt fokus är att resonera kring ledarskapet, och hur vi får till ett gott samarbete och skapar hållbara relationer med våra medarbetare. Jag brukar göra så här, det kanske funkar för dig.