Möt Anders Knutsson, kyrkoherde i Laholm

Varför valde du att bli kyrkoherde?

– Jag hade arbetat som komminister i tjugo år. Genomgått många interna utbildningar inom själavård, arbetsmiljö och ledarskap. Dessutom deltagit i fackliga utbildningar inom KyrkA, då jag arbetade som facklig förtroendeman och skyddsombud både lokalt och regionalt. Min privata situation var lugnare och det var rätt tid att bli kyrkoherde. Jag längtade efter att arbeta med ledarskap och församlingsliv. Få leda alla anställda och förtroendevalda i hela församlingslivet, allt ifrån ekonomi till konflikthantering och inte minst få följa församlingsbor i livet.

Vilka vanliga frågor får du från kyrkoherdar/chefer i din roll som chefsrådgivare?

– Många frågor handlar om styrning och ledning. Ibland känner inte en kyrkorådsordförande till de möjligheter de har att styra församlingen. Ibland kanske en tydlighet behövs med att förklara att förtroendevalda inte ska leda personalen eller ideella.  Frågor om konflikthantering och rehabiliteringsfrågor är också vanliga.

Vilka frågor kan jag ställa till chefsrådgivningen?

– Alla frågor är välkomna, men många kyrkoherdar och chefer tycker det är svårt att leda personalen. Det kan röra ledarskapsfrågor, förhandlingsfrågor och relationsfrågor med personal eller förtroendevalda. Frågor om arbetsmiljö och skyddsronder är alltid aktuellt.