Möt Helena Tomelius, arbetsledande komminister i Hörby församling

Varför valde du att bli arbetsledande komminister?

–  Jag hade varit komminister i närmare 27 år när jag blev tillfrågad om att arbetsleda på halvtid. Det var jag inte sen att tacka ja till, och jag trivs otroligt bra. Att arbetsleda gav mig en rolig utmaning och nya ingångar i prästarbetet. Jag arbetsleder musiker, innevaktmästare och präster.

–  Något jag tilltalades av var möjligheterna att påverka. Jag får göra allt från att ingå i ledningsgruppen, tänka strategi och skapa möjligheter för utveckling av verksamheten till att vara med och genomföra förändringarna i praktiken. Detta är ett mycket omväxlande arbete.

Vad är det bästa med att vara arbetsledare?

–  Att få vara delaktig i hur resurser fördelas. Jag ser framför allt till att resurser finns, både i form av ekonomi och personal. Jag brinner för att inspirera arbetslaget att tänka själva och att lita på varandra. Det handlar om att se medarbetarna, ge dem frihet under ansvar. Det är jätteviktigt och ger bäst resultat.

Har du några tips till arbetsledande komministrar som är nya i sin roll?

– Ha en positiv förväntan på dina medarbetare och det arbete de utför. Ibland kan det behövas ett stort mått av fantasi och empati när det gäller olika sätt att se och utveckla, det är viktigt att lyssna. Ta tillvara olika kompetenser. Vi kan så mycket mer än bara vår yrkesprofession, allt från främmande språk till att måla och sy gardiner.

–  Se och fånga upp när någon slokar eller inte riktigt verkar må bra. Ge en kram om det behövs. Frågorna ska inte bli hängande mellan människor. Vänta inte heller med att ta tag i gnissel när det visar sig. Skapa istället ett bra klimat där medarbetarna får säga sina åsikter utan att det behöver bli konflikt.

– Gör något roligt och intressant tillsammans. Det ger mycket att lära känna sina kollegor utanför arbetet.

Vad behövs för att ett samarbete ska fungera bra?

– Ett gott samarbete bygger i grunden på att arbetsgruppen trivs, att det är högt i tak där vi kan lägga fram vår åsikt. Om vi får vara fria att vara kreativa med en positiv förväntan på det vi gör så öppnar det dörrar för ett bättre samarbete. Viktigt är såklart att det finns en tydlighet i vad arbetsgivaren förväntar sig i olika situationer.

Med vilka frågor kan man kontakta chefsrådgivningen och få svar från dig?

–   Det handlar om alla möjliga vardagliga frågor som hör till församlingsarbete och personalledning i rollen som arbetsledande komminister.