På gång i krets 14

Välkommen till årsmöte!

Den 16 april 2020 kl 15:30 har KyrkA krets 14 årsmöte i Laurentius Petri, Kyrkans hus i Uppsala.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och val kommer vi att bli bjudna på enklare förtäring samt föredrag av forskare Mikael Kurkiala. Han kommer att tala utifrån sin senaste bok När själen går i exil: modernitet, teknologi och det heliga. Den som kommer på årsmötet och vill ha ett eget exemplar av boken anmäler sig till maria.c.hammarstrom@svenskakyrkan.se  senast den 13 mars. Anmäl även eventuell specialkost eller matallergi vid samma tillfälle. Alla nödvändiga handlingar kommer att skickas ut i god tid.

Medlemmar i Lund kan närvara via videolänk, boka då en lämplig videokonferenslokal i Lund och anmäl det till Maria Hammarström!

Det är både spännande och viktigt med fackligt arbete. Det finns flera sätt att engagera sig i det fackliga arbetet på arbetsplatsen och kanske finns det något som passar just dig:

  1. Du kanske vill engagera sig i det lokala styrelsearbetet i krets 14, eller har en kollega som du tycker skulle passa väldigt bra. Ta i så fall kontakt med valberedningens sammankallande cajsa.sandgren@svenskakyrkan.se . Förbundet kommer att se till att du får den utbildning du behöver för att klara av ditt uppdrag.
  2. Om du har ett särskilt intresse för arbetsmiljöfrågor så kan du bli utsedd till lokalt skyddsombud för KyrkA. För att känna sig säker i detta uppdrag kommer du också att erbjudas särskilda utbildningar. Maila Maria Hammarström om du vill engagera dig frågor som rör vår arbetsmiljö.
  3. En styrelse är alltid i behov av duktiga revisorer och kanske är du en av dem. Ett revisorsuppdrag tar inte alltför mycket tid i anspråk, så det kan passa även dig som inte tycker att du har så mycket tid att lägga på fackligt arbete. Det är däremot inte mindre viktigt, tvärtom, det är ett centralt uppdrag. Meddela ditt intresse till Cajsa Sandgren i valberedningen.
  4. Det kanske finns något särskilt som du tycker att kretsstyrelsen borde arbeta med och då kan du skriva en motion till årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 19 mars. Maila dina motioner till kajsa.cedervallwesterman@svenskakyrkan.se .
  5. Det finns också möjlighet att åka på förbundsfullmäktige den 1-2 juni som ombud för krets 14. Vi behöver även tre suppleanter om någon av de ordinarie ombuden skulle få förhinder. Vill du åka på KyrkAs förbundsfullmäktige 2020 så maila Maria Hammarström.

 

Varmt välkommen till ett intressant årsmöte och till ett nytt verksamhetsår med stora möjligheter för fackligt engagemang och fördjupning!

Kajsa Cedervall Westerman, ordförande i KyrkA krets 14

 

Här hittar du Krets 14:s sida på intranätet: Krets 14 KyrkA

Blomma i hand KyrkA

Vi finns för dig

Vi företräder dig i MBL-förhandlingar och bevakar det som sker på arbetsplatsen. Kontakta oss om du har frågor du vill att vi ska lyfta.
Vårhimmel

Arbetsmiljöfrågor

Lokala skyddsombud är viktiga för att tillsammans med fack och arbetsgivare bygga en god arbetsmiljö. Är du intresserad av att bli skyddsombud? Kontakta oss för mer information. Du får utbildning för uppdraget!
Vårblommor

Förbundsfullmäktige

KyrkA:s förbundsfullmäktige hålls vartannat år. Vill du delta 1-2 juni 2020 och representera Krets 14? Kontakta oss i styrelsen och anmäl ditt intresse!