Dina rättigheter

Som registrerad hos KyrkA har du enligt dataskyddsförordningen följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång
  Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig och information om hur vi behandlar dessa (s.k. registerutdrag).
 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att be oss ändra felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.
 • Rätt att bli bortglömd
  Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter (exempelvis bokförings- och skattelagstiftning).
 • Rätt att begära begränsning
  Du har rätt att begära att behandling av dina personuppgifter begränsas, exempelvis under tid som uppgifternas riktighet utreds i det fall du också har begärt rättelse eller radering.
 • Rätt att göra invändningar
  Du har rätt att invända mot viss behandling av dina uppgifter. Om behandlingen avser direkt marknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådant ändamål.
 • Rätt att slippa automatiserat beslutsfattande
  Du har rätt att inte bli föremål för beslut som endast grundar sig på automatiserade beslut.
 • Rätt till dataportabilitet
  Det innebär att du i vissa fall har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och använda dessa på annat håll.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsmyndighetens hemsida.