Församlingspedagog – Peter Alvebro

Det mesta av församlingspedagog Peter Alvebros arbete förändrades i och med coronan.

Läger och resor har fått ställas in och annan gruppverksamhet. Konfirmationen har deltats upp på tre gudstjänster med åtta konfirmander och maximalt fyra anhöriga per konfirmand.

Mycket läger

– Eftersom jag jobbar mycket med ungdomar och konfirmander åker jag normalt ut på läger. Det handlar om runt 40 lägerdygn per år: konfirmandläger, tre utlandsresor. Men inga grupper …