Styrelseuppdrag i en konkurrerande organisation till KyrkA

KyrkA förhandlning arbetsgivare

Till dig som har ett styrelseuppdrag i en till KyrkA konkurrerande ideell organisation

Om någon önskar få uppdrag som facklig förtroendevald finns det nu en av förbundsstyrelsen beslutad ordning.

För den som önskar få ett uppdrag som facklig förtroendevald inom Kyrkans Akademikerförbund har förbundsstyrelsen fattat beslut om följande tillvägagångssätt:

  1. Kretsstyrelsen måste besluta att organisationsnumret ska avregistreras. Om kretsstyrelsen inte besluter enligt ovan kan enskild ledamot avgå ur denna förenings styrelse och är därmed möjlig för ett uppdrag inom KyrkA.
  2. Innan valbarhet är uppnådd ska utbildning i förbundets organisation samt sysslommannauppdragets innebörd genomgås.
  3. Därefter ska förbundsstyrelsen godkänna uppdraget och besluta om utseende av facklig förtroendevald.

Den styrelse som beslutar i enlighet med detta eller den medlem som avsäger sig uppdrag i annan konkurrerande förening är välkommen att kontakta undertecknad.