Angående frågor från Aftonbladet

De senaste dagarna har uppgifter i Kyrkans Tidning och Aftonbladet kommit om hur medlemspengar har använts i Kyrkans Akademikerförbund, enligt en skrivelse som har nått vissa medier anonymt. Bror Holm, förbundsordförande, svarar här på uppgifterna i media.

Förbundet har ingenting att dölja. Alla angivna kostnader finns det förklaringar och orsaker till, men det sätt på vilket enskildas kvitton valts ut ger en oriktig och ensidig bild av verksamheten.

Alla angivna kostnader är motiverade ur verksamhetssynpunkt och godkända enligt den attestordning som beslutats av förbundsstyrelsen och som följer dualitetsprincipen. Arbetets art och omfattning som förekommer även kvällstid kräver exempelvis hotellövernattning för att det ska fungera.

Är alla inköp med varor och tjänster som betalats med förbundets kort korrekta och i linje med förbundets policy?

Den s k utredning som nämnts i media har tagit upp hotellkostnader som ser höga ut, på inköp som ser ut att vara privata och på notor för alkohol.

Den så kallade utredningen är ingen egentlig utredning. Den visar inte i vilket sammanhang köpen har gjorts. Att det är förbundsdirektören som betalar hotellräkningar när t ex styrelsen är på internat, när arbetsutskottet har tvådagars sammanträde, när hotellnätter ska betalas för deltagare på utbildningar.