Enig förbundsstyrelse om uppgifterna i media

En extra förbundsstyrelse för Kyrkans Akademikerförbund sammanträdde i tisdags, 26/11. En fullständigt enad förbundsstyrelse vill här göra följande uttalande:

 

  1. Förbundsstyrelsen uttalar sitt fulla stöd för förbundsordförande och förbundsdirektören

Förbundsstyrelsen uttrycker också att de beklagar det obehag som dessa lojala företrädare för organisationen har utsatts för genom försöken att skapa misstro.

 

  1. Förtroendevalda känner sig manipulerade

Förtroendevalda och styrelseledamöter känner sig manipulerade av en anställd gentemot vilken arbetsrättsliga åtgärder har vidtagits.

Uppgifter har tagits ur sitt sammanhang och hen har dessutom skaffat sig tillgång till olika uppgifter på ett obehörigt sätt.

Uppgifter har förvanskats i syfte att skapa misstro mot vissa personer och sedan spridits till media som inte känner till den verkliga bakgrunden.

 

  1. Policyer kan alltid bli bättre

Angående representationspolicy så kan en policy alltid bli bättre. Några formella fel har dock inte begåtts och förbundet har en mycket sparsam alkoholkonsumtion som helhet. Förbundet ska se över de riktlinjer och policyer som finns kring inköp såsom representation, resor och boende med syfte att bli bättre och tydligare. Policyer måste vara kända av alla och följas. KyrkAs ledning och förbundskansli ska inte riskeras att uppfattas som slösaktigt, vårdslöst med medlemmarnas pengar.

 

  1. Attestordning

Förbundet vill återigen lyfta fram att attestordningen innebär att tre personer ser samtliga kvitton och dessutom att det aldrig är två personer som skriver på åt varandra. Detta följer en så kallad dualistisk attestprincip. Förbundets ekonom är dessutom en erfaren siffergranskare som konterar samtliga fakturor och kvitton innan dessa attesteras. Ekonomin i övrigt hanteras av en redovisningsbyrå.

 

  1. Revisioner utan anmärkning sedan många år tillbaka

Vissa kvitton som anförs är från 2017 respektive 2018. Båda dessa årsredovisningar har granskats av såväl interna förtroendevalda revisorer som en välrenommerad auktoriserad revisionsbyrå.