Extra ledigt när nationaldagen infaller på en helg?

Nationaldagen infaller på en söndag i år. För många medlemmar innebär det en kompensation i form av en annan ledig arbetsdag under året. Bakgrunden är att annandag pingst från 2005 ersattes av nationaldagen som helgdag.

– Om du arbetat på annandag pingst, som är den 24 maj i år, har du rätt att ta ut en ledig dag någon annan gång under kalenderåret, säger Madelene Grunnesjö, jurist och ombudsman på KyrkA. Du kan ta ut din lediga dag när du vill under året förutsatt att det är förenligt med verksamheten och att du är överens med arbetsgivaren. Du kan däremot inte spara dagen till nästa år eller ta ut den i pengar.

Detta gäller inte för dig som har en genomsnittlig veckoarbetstid på 38 timmar och 15 minuter. På årsbasis blir arbetstiden i slutändan ändå lika.