Fördjupad granskning av KyrkA startar nu

För att visa att KyrkAs förtroendevalda som anställda arbetar seriöst och med medlemmars bästa framför ögonen har förbundsstyrelsen beslutat om att genomföra en s k anseenderevision, vilket är en djupare granskning av ekonomin än en vanlig revision. Vi har precis tecknat avtal med en av de mest ansedda revisionsbyråerna om att de ska utföra denna granskning för oss. Givetvis är de externa och oberoende. Arbetet med revisionen börjar nu.

Anseenderevision är en ny form av fördjupad granskning av hur ett företag eller en verksamhet hanterar medel och förmåner. Revisionen granskar det som är lagligt ur ett lagstiftningsperspektiv, men granskar även vad som är bra utifrån de policyer och rutiner som en verksamhet har.

Det är en mycket omfattande genomlysning som kommer att, utöver kostnader och inköp, titta på vilka policyer och rutiner vi har i förbundet som helhet. Alltifrån tjänsteresor, utlägg och representation till om någon åker väldigt mycket taxi och i så fall av vilka orsaker – allt detta kommer att granskas. Detta gäller såväl förtroendevalda som anställda.

Det som är lagligt kan ändå kan vara olämpligt ur ett anseendeperspektiv. Då kan policyn behöva revideras. Den revision som förbundet nu kommer att låta göra tar även sikte på att hjälpa förbundet med policyer – att förbättra de vi har och tillsammans med oss arbeta fram eventuella nya policyer om några saknas.

Det är samma sak med rutiner. KyrkA har idag en mycket seriös kvittokontroll. Attesteringen i förbundet följer en mycket noggrann princip som inkluderar dualitet. Men denna revision kommer att se över dessa rutiner också.  Det innebär också att även både förtroendevaldas och personalens förmåner nu granskas ur ett skatterättsligt perspektiv i förebyggande syfte.

Kyrkans Akademikerförbund har i flera decennier haft en extern oberoende och mycket välrenommerad revisionsbyrå. Vi vill förtydliga att anseenderevisionen är utöver den årliga externa oberoende revision vi genomfört varje år. Vi har dessutom två mycket erfarna revisorer inom organisationen som utöver att de granskar ekonomin även granskar verksamheten.

KyrkA i media

2019-12-17 13:43:17