Förbundsstyrelsen för Kyrkans Akademikerförbund vill här informera om att styrelsen under sammanträdet igår den 9 december bland annat fattade följande beslut:

KyrkA inför nolltolerans mot alkohol

  1. Förbundet har tidigare under många år inte representerat med alkohol överhuvudtaget. Detta ändrades för cirka 15 år sedan efter att den så kallade vinkulturen vann insteg. Vi vill vara progressiva och gå vidare med att utveckla KyrkA. Även mot bakgrund av den kritik som riktats mot förbundet har förbundsstyrelsen beslutat att återinföra nolltolerans mot alkohol. Det betyder att förbundet inte kommer att representera med alkohol i något sammanhang, på några nivåer.

En s k anseenderevision genomförs i KyrkA

  1. För att visa att förbundets såväl förtroendevalda som anställda arbetar seriöst och med medlemmars bästa framför ögonen har styrelsen beslutat om att genomföra en s k anseenderevision, vilket är en djupare granskning än en vanlig revision.

Vi har redan en extern granskning, extern revision varje år och har så haft i decennier genom den välrenommerade revisionsbyrån Ernst & Young. Vi vill nu gå vidare med denna nya form av revision, anseenderevision och kommer att anlita en extern byrå för det.

Fullt stöd från förbundsstyrelsen

  1. Slutligen vill förbundsstyrelsen betona att en helt enig styrelse ställer sig bakom och uttalar sitt fulla förtroende för såväl förbundsordförande som förbundsdirektören.