Möt Pamela Garpefors, är prost och tjänstgör som kyrkoherde för hela Tyskland och Nederländerna.

Vad är det bästa med att vara kyrkoherde/chef?

–  Det bästa med att vara kyrkoherde är att få stötta medarbetare, lyssna på deras och församlingens behov och hjälpa dem att utvecklas och växa. Som chef får du insyn i helheten vilket är en fantastisk förmån. Att tillsammans med styrelsen och kyrkorådet arbeta mot ett gemensamt mål är mycket givande. I mitt fall arbetar jag även för flera organisationers väl.

Har du några tips när arbetsbelastningen blir för hög?

– Det kan vara svårt när du är överhopad av arbete, men då är det desto viktigare att ta sig tid att zooma ut och se helheten utifrån ett giraffperspektiv. Byt gärna miljö för en kort stund och se var du själv befinner dig och vilka strategier du har. Ta fram måldokument med församlingsinstruktionen och visionen. Håll fast vid din vision, det ger styrka att se sin del i helheten.

– Om dina medarbetare är stressade på arbetet är det jätteviktigt att lyssna, stötta och göra något åt situationen. Ibland kan vi alla behöva påminna oss om var vi är på väg och vårt bidrag till helheten.

Med vilka frågor kan man kontakta chefsrådgivningen och få hjälp av dig?

– Du kan kontakta mig med frågor kring allt från komplexa situationer som kyrkoherdar kan stå inför där vi kan behöva diskutera, vrida och vända på problem till att få hjälp med olika strategier och nya perspektiv. Det kan också handla om hur du bäst arbetar tillsammans med ditt kyrkoråd, eller hur du kan hantera konflikter i arbetslaget. Som chef är du ofta ensam i din roll, men när du kontaktar oss har du alltid någon att prata med som lyssnar och förstår.