"Kyrkan skulle inte klara sig utan sina seniorer"

I och med Coronapandemin likställs ålder med risk. På så vis har ålder fått ännu en etikett på en arbetsmarknad där sannolikheten att gå vidare vid en rekrytering börjar falla redan i 40-års åldern till att bli obefintlig vid 65-års åldern enligt en rapport från Senior arbetskraft. Men vad betyder detta för dig som är anställd inom Svenska kyrkan? Sten Bylin, KyrkA:s äldreombudsman, ger sin syn på saken.

Åldersdiskriminering sker när någon gör åtskillnad mellan olika människor baserat på deras ålder och inte på deras kvalifikationer eller talanger. Åldersdiskrimineringen förklaras av att det finns stereotyper hos arbetsgivare om äldres förmåga att lära sig saker, att vara anpassningsbar och att vara initiativrik, enligt en rapport från Senior arbetskraft.

Sedan utbrottet av Coronaviruset i våras har församlingarna anpassat sig och erbjuder digitala gudstjänster och arrangemang.  – De seniorer jag talar med har inte några problem med att ta till sig nya digitala arbetssätt. Så anpassningsförmågan är det inget fel på, säger Sten Bylin. De är även friskare och ibland mer motiverade än sina yngre kollegor.

Äldre väljs bort till vissa tjänster

Det är vanligt att anställda i Svenska kyrkan fortsätter att jobba efter sin pensionering.

–  Svenska kyrkan skulle inte klara den höga arbetsbelastningen utan de många seniorer och emeriti som väljer att jobba även efter sin pensionering. Däremot ser jag att äldre ibland väljs bort till tjänster där det ingår att arbeta med ungdomar, vilket inte är motiverat eftersom ungdomar ofta känner sig trygga med äldre, menar Sten Bylin. Problemet är att det är mycket svårt att bevisa att arbetsgivaren valde bort dig på grund av ålder.

– I det stora hela är arbetsgivaren tacksam för den seniora arbetskraften inom Svenska kyrkan, fortsätter Sten Bylin. Däremot finns det arbetsgivare som inte vet hur de ska hantera att seniorer tillhör riskgruppen. Som arbetsgivare kan du minimera riskerna genom att anpassa arbetssättet. Låt seniorerna till exempel kontakta äldre och ensamma församlingsbor och fråga vad kyrkan kan göra för att lindra ensamheten. Det är viktigt att arbetet anpassas så att seniorerna känner sig bekväma med arbetsuppgifterna.

Jag känner mig diskriminerad på grund av ålder, vad kan jag göra?

– Anteckna allt som du uppfattar som diskriminerande när du har det färskt i minnet. Kontakta sedan KyrkA:s äldreombudsman och resonera om vad som har hänt. Problemet är att bevisa att arbetsgivaren hade ålder som skäl att behandla just dig annorlunda, säger Sten Bylin.