Allvarliga arbetsmiljöproblem i Köping

Arbetsmiljöverket påpekade flera brister i arbetsmiljön vid en inspektion i Köpings pastorat i mars, skriver Kyrkans Tidning: Bristande ledarskap, rutiner och dokumentation kring genomförande och uppföljning av arbetsmiljöarbetet saknades. En medarbetarundersökning kan ha mörkats.

– Det är nio punkter som pastoratet ska åtgärda. Och i samband med Arbetsmiljöverkets inspektion skickade vi in en anmälan om att pastoratet tidigare mörkat en medarbetarundersökning, säger Fredrik Alm, jurist och regionalt skyddsombud vid Svenska kyrkans akademikerförbund.

I medarbetarundersökningen berättar personalen om bristande ledarskap, dålig stämning, tystnadskultur och avsaknad av policys för konflikthantering. Sammanslagningen av två församlingar till ett pastorat har inte fungerat, säger flera och bl a finns det motsättningar mellan det högkyrkliga och det icke högkyrkliga inom pastoratet.
KyrkA säger att ledningen inte har tagit ansvar för problemen och kräver i sin anmälan om ingripande enligt 6 kapitlet, paragraf 6a i arbetsmiljölagen, att Arbetsmiljöverket agerar.

– Det har kommit till vår kännedom nu att man vetat om det här under flera år men inte gjort något åt det. Så vi ser väldigt allvarlig på det som inträffat. Därför har vi agerat och påkallat Arbetsmiljöverkets ögon. Om det finns allvarliga arbetsmiljöproblem måste det åtgärdas. Det är viktigt för våra medlemmar att de har en bra arbetsmiljö, säger Fredrik Alm.

Pastoratet har vänt sig till företagshälsovården för att få hjälp med åtgärder som rutiner och policys för att komma till rätta med bristerna som Arbetsmiljöverket påtalat.

Per Flinck, kyrkorådets ordförande i Köping, svarar på kritiken:

– Vi har ju skyddskommitté och skyddsombud, men uppenbarligen har vi inte dokumenten. Det är pinsamt om inte annat och det är klart att vi tar till oss av kritiken. Vi blev ett pastorat för en mandatperiod sedan. Innan var det två församlingar och två kyrkoherdar som kanske skötte det här.

hkjj

kym-ellis-662656-unsplash

2019-06-07 09:57:45, jpeg 292 KB