”Arbetslivskriminalitet ska bekämpas med samhällets fulla styrka”

Så uttrycker sig Johan Danielsson, biträdande arbetsmarknadsminister, om arbetslivskriminaliteten som göder den organiserade brottsligheten. Nu storsatsar regeringen för att knäcka arbetslivskriminaliteten och ger brottsbekämpande myndigheter större och starkare resurser.

− Men tips från allmänheten är jätteviktiga. Vi ser i våra utredningar att dessa kan vara avgörande, säger Anna Lundström på Ekobrottsmyndigheten.

Ett enda assistansbolag lyckades lura till sig 43 miljoner kronor från Göteborgs kommun och Försäkringskassan genom bedrägerier under flera år. När detta avslöjades ledde det till fängelsedomar mot 14 personer. Flera av dem fick långa fängelsestraff.

Det är ett exempel på arbetslivskriminalitet ur nyhetsflödet. Ofta rör det sig om komplicerade brott med flera inblandade och höga summor.

Vad som räknas in under arbetslivskriminalitet är däremot inte självklart.

− Jag brukar säga att det handlar om multikriminalitet. Fenomenet är svårt att beskriva i ett enda ord, säger Anna Lundström, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten.

Den är en av nio myndigheter som samverkar i kampen mot arbetslivskriminalitet. Personal från dessa myndigheter ska samlokaliseras i sju regionala center. I somras invigdes de två första.

I samband med invigningen av dessa sjösatte regeringen en strategi i 45 punkter mot arbetslivskriminalitet. Samtidigt presenterades flera förslag om hur kampen mot brottsligheten kan vässas.

Anna Lundström vill se fler tips från allmänheten för att effektivisera kampen mot denna kriminalitet. Eftersom komplicerade brottsupplägg är vanliga behövs ”signaler från folk ute i terrängen som ser saker”.

− Den enskilde behöver inte fundera på om det är ett bra eller dåligt tips. Berätta om misstankarna, uppmanar hon.

− Tipsen hamnar hos våra handläggare som värderar informationen tillsammans med övrig information som vi har. Vi kan också söka vidare efter mer fakta om tipset är intressant.

En tipsare kan vara anonym och är skyddad av sträng sekretess. Om man däremot gör formell anmälan måste namn och kontaktuppgifter bifogas och man är inte anonym mot den misstänkte, som får ta del av innehållet i anmälan vid utredning av fallet.

− När du gör en anmälan är du ganska bra skyddad under utredningen, men när åtal väcks blir oftast anmälan offentlig, understryker Lundström.

Brottslingarna som ägnar sig åt arbetslivskriminalitet kan iscensätta väldigt komplicerade upplägg. De kan omfatta bokföringsbrott, skattebrott, kanske tvätt av svarta pengar, svart arbetskraft, brott mot arbetstidsregler och arbetsmiljölagar samt mycket annat.

− Ofta har dessa företag vit och svart arbetskraft parallellt för att försvåra upptäckt och utredning av verksamheten. Den svarta arbetskraften döljs bland annat genom osanna fakturor, långa underentreprenörkedjor och krångliga betalkedjor.

Många av lagöverträdelserna berör utstationerad arbetskraft eller arbetskraft från länder utanför EU. När uppgifter behövs från andra länder blir utredningarna av brottsligheten än mer komplicerad.

− Arbetslivskriminalitet förekommer i alla branscher, men några är särskilt utsatta, säger Anna Lundström.

− Dessa branscher kännetecknats av att de är personalintensiva. Personalkostnaderna står för övervägande delen av företagets utgifter. Här finns stor efterfrågan på lågutbildad arbetskraft och jobbet ska göras under tidspress.

Bland de insatser som regeringen presenterade i somras en utredning av hur en myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet kan utformas.

Ett annat förslag ska underlätta för myndigheterna att dela sekretessbelagd information med varandra.

De samverkande myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten. I vissa fall deltar även Säpo och Kustbevakningen.

Carl von Scheele