Avtalsförhandlingarna har strandat

De kraftiga försämringar som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) kräver i avtalsförhandlingarna har medfört att samtliga fackliga organisationer inte ser någon möjlighet till fortsatta förhandlingar. Kyrkans Akademikerförbund har idag tillsammans med flertalet övriga fackförbund begärt medling gällande villkorsavtalet. Kommunal har varslat om konfliktåtgärder.

Kyrkans Akademikerförbund beklagar situationen vi befinner oss i. KyrkA hade föredragit konstruktiva förhandlingar före medling. I denna oroliga tid med flyktingströmmar till Sverige som redan nått kyrkorna och krigslarm i Europa behöver Svenska kyrkans anställda arbetsro och trygghet i sitt arbete.

De försämringar som Skao har yrkat när det gäller villkorsavtalet står fortsatt inte i proportion till möjligheten att teckna ett nytt omställningsavtal. Kraven från Skao på motparten för att nå ett nytt omställningsavtal är betydligt mer omfattande än hur andra omställningsavtal villkorats på övriga arbetsmarknaden. KyrkAs och de övriga fackliga parternas gemensamma krav har hela tiden varit ett omställningsavtal i nivå med övriga arbetsmarknaden och till kostnader motsvarande vad som skett för övriga arbetsmarknaden.

Det kan konstateras att ingen annan arbetsgivarorganisation på svensk arbetsmarknad har valt att säga upp löneavtal och villkorsavtal som ett led i att förhandla fram ett nytt omställningsavtal. KyrkA har yrkat att förändringarna måste vara väl balanserade och att försämringar i anställningstrygghet måste mötas upp med motsvarande trygghet i omställning. Skao har bland annat yrkat på kraftiga försämringar av de kollektivavtalade uppsägningstiderna samt på kraftigt försämrat löneskydd vid omplacering på grund av omorganisation och sjukdom.

Neutralitet
Kommunal har begärt att Kyrkans Akademikerförbund ska förhålla sig neutralt till de konfliktåtgärder som Kommunal vidtar. Kyrkans Akademikerförbund har förklarat sig neutrala och du som medlem kan därför inte utföra sysslor som normalt skulle ha utförts av en medlem i Kommunal.

Extrainsatta informationsmöten

Med anledning av att avtalsförhandlingarna har strandat bjuder vi in till digitala informationsmöten för dig som är medlem där vi berättar mer om läget och vad en medling kan innebära. Välkommen!

Information till dig som kyrkoherde
Under detta informationsmöte berättar vi om vad en medling kan innebära för dig som arbetsgivare. Välkommen onsdagen den 13 april kl. 13.30-14.30. Mötet sker genom Teams. Anmäl dig här

För dig som är anställd i Svenska kyrkan
Här får du veta mer om frågorna i avtalsrörelsen och vad en medling kan innebära för dig som anställd i Svenska kyrkan. Vi möts via Teams onsdagen den 13 april kl. 15.00 – 16.00.  Anmäl dig här