Avtalsförhandlingarna om nytt omställningsavtal och villkorsavtal

Förhandlingarna fortsätter

I förra veckan meddelade Skao att de önskar medling gällande förhandlingarna om omställningsavtal och villkorsavtalet, Avtal 20. Efter kontakter mellan parterna igår kommer förhandlingarna att återupptas.

De försämringar som Skao har fört fram när det gäller villkorsavtalet står inte i proportion till möjligheten att teckna ett nytt omställningsavtal. De fackliga parternas gemensamma krav är ett omställningsavtal i nivå med övriga arbetsmarknaden och till kostnader motsvarande vad som skett för övriga arbetsmarknaden.

De av Skao framförda kraven på motparten för att nå ett nytt omställningsavtal är betydligt mer omfattande än hur andra omställningsavtal villkorats på övriga arbetsmarknaden.

Förhandlingarna planeras att pågå fram till påsk och KyrkA ser fram emot seriösa, konstruktiva och konkreta förhandlingar. Avtal 20 med löneavtalet löper ut 31 mars efter Skaos uppsägning men kommer i denna situation att förlängas och är redan prolongerat till 7 april.

I denna oroliga tid med flyktingströmmar till Sverige som redan nått kyrkorna och krigslarm i Europa behöver Svenska kyrkans anställda arbetsro och vi hoppas att alla parter kommer att arbeta för att möjliggöra detta.

Vi återkommer med mer information.