Bortse från påminnelseavgift från Tydliga

Vi vill påminna om att KyrkA nyligen har inlett ett nytt samarbete med försäkringsförmedlaren Hajpe som ersätter Söderberg och Partner. Du som redan har gruppförsäkringar via Kyrka behåller dina försäkringar i samma försäkringsbolag som tidigare med oförändrade villkor. Däremot flyttar vi administrationen från Söderberg & Partner till Hajpes administrativa partner Tydliga. Detta innebär bland annat att du behöver ändra autogiromottagare för dina fakturor till Tydliga för att slippa pappersfakturor (givet att du tidigare har betalat dina försäkringar via Söderberg och Partner).

Tydliga meddelar att ett fåtal fakturor dessvärre har kommit bort på posten, vilket är förklaringen till några av er i dagarna har fått en påminnelseavgift. Tydliga hälsar att du kan bortse från påminnelseavgiften. Välkommen att kontakta Tydliga på admin@tydliga.se eller på 08-12 15 48 90 om du har några frågor om detta.

Dessa brev har Tydliga skickat ut till dig som berörs i samband med förändringen:

KyrkA -Tydligas brev

KyrkA -Tydligas brev för dig som är senior

Läs gärna mer på vår försäkringsportal.