Bra att veta om dina semesterrättigheter

Här ger Madelene Grunnesjö, ombudsman och jurist, svar på några av de vanligaste frågorna vi får från medlemmar kring semester och rättigheter.

Har arbetsgivaren rätt att kontakta dig under din semester?

Nej, du har ingen skyldighet att vara tillgänglig under semestern. Din semester är din chans till vila och återhämtning och därför är din arbetsgivare skyldig att se till att du är helt ledig från ditt arbete. I undantagsfall – om synnerliga skäl finns – kan arbetsgivaren beordra dig att avbryta din semester och återgå i arbete. Om du då skulle befinna dig på annan ort får du ersättning för de extra kostnader som avbrottet medför (inom rimliga ramar). Den dagen räknas inte som semesterdag.

Har arbetsgivaren rätt att neka semester?

Ja, din ansökan om semester kan bli nekad. Enligt kollektivavtalet ska det eftersträvas att du får fyra veckor sammanhängande semester under perioden juni till augusti. Det kallas huvudsemesterperiod. Din semester kan dock nekas eller flyttas så länge du ändå får fyra veckors sammanhängande semester under sommaren. Det är arbetsgivaren som har sista ordet kring semesterns förläggning. Om arbetsgivaren lägger din huvudsemester före eller efter juni-augusti får du två betalda semesterdagar extra om du fått högst 14 dagars semester under juni-augusti eller en extra semesterdag om du fått 15–19 dagar under juni-augusti. Du ska få beslut huruvida din semesteransökan är nekad eller beviljad minst två månader innan semestern börjar.

Jag vill resa i höst, måste jag ta ut fyra veckors semester på sommaren?

Du och din arbetsgivare kan komma överens om att förlägga din huvudsemester eller delar av den till en annan period än juni-augusti. Men om ni inte kan komma överens så är det arbetsgivaren som bestämmer.

Är det arbetsgivaren som bestämmer när jag ska ha semester?

Generellt ja på så sätt att det är arbetsgivaren som har sista ordet vad gäller semesterns förläggning. Ambitionen är dock fyra veckors sammanhängande ledighet under perioden juni-augusti. Som nämnts ovan går det dock att komma överens om andra lösningar om det funkar för båda parter.

Vad händer om jag blir sjuk under semestern?

Om du blir sjuk under din semester ska du anmäla det omgående till din arbetsgivare så din semester bryts. De semesterdagar du är sjuk ska du få tillbaka och kunna ta ut vid ett senare tillfälle. Tänk på att vid sjukdom under semestern gäller samma regler som när du blir sjuk i vanliga fall, dvs du får ett karensavdrag och du får sjuklön.

Kan jag spara semesterdagar?
Om du under semesteråret har rätt till mer än 20 semesterdagar med lön kan du spara maximalt 30 semesterdagar. Tidigare kunde du spara 40 dagar. Om du den 1 april 2023 hade mellan 31–40 semesterdagar sparade har du på dig till den 31 december 2028 att ta ut de överskjutande dagarna.