Dags att synliggöra mobbning av chefer

Att chefer mobbas är ett dolt problem som det inte talas om och stödet för de utsatta är i det närmaste obefintligt. ”Nu är det dags att ta chefsmobbning på allvar”, uppmanar Vibeke Hammarström, förbundsdirektör på KyrkA.

– Chefsmobbning är ett dolt problem som det inte talas om. Men det är inte desto mindre verkligt för de som utsätts, säger Vibeke Hammarström, som har lång erfarenhet från rollen som ombudsman och har under många år arbetat med chefsstöd och chefsrådgivning.

Att chefen mobbas av en eller flera i arbetsgruppen är något som inte ägnats lika mycket tid åt som mobbning mellan medarbetare, men som tyvärr många chefer känner igen sig i. Svenska kyrkan är inte något undantag. Under de år som KyrkA erbjudit chefsrådgivning träder en klar bild fram. Mobbning av chefer tas inte på allvar.

Det kan vara svårt för en chef att erkänna för sig själv att det faktiskt är mobbning det handlar om, berättar Vibeke Hammarström. Omgivningen ställer sig oftast kallsinnig och oförstående: ”Men du är ju chef – det är väl bara att säga till.” På vissa arbetsplatser kan det till och med ses som något positivt att ”sätta chefen på plats” och den som gör det får stöd eller blir påhejad av sina arbetskamrater.

Studier gjorda av Christina Björklund, docent och forskare på Karolinska Institutet, visar att chefen är särskilt utsatt i situationer när hen är ny på sin tjänst, när roller och ansvarsområden är otydliga, när det finns en negativ syn på ledarskap inom organisationen och när det ska genomföras organisationsförändringar. Detta bekräftar bilden som KyrkA har efter många år av chefsrådgivning och stöd till utsatta chefer.

– Stödet för chefer i dessa situationer är verkligen outvecklat för att inte säga obefintligt, fortsätter Vibeke Hammarström. I de flesta sammanhang där arbetsmiljön diskuteras eller undersöks är det vanligare att utgå ifrån att det är en arbetskamrat eller en chef som mobbar en medarbetare. Men hur ser riktlinjerna ut för att hantera chefsmobbning? Oftast är dessa vaga eller icke existerande i organisationer.

Inom Svenska kyrkan kan vi se problemet då en kyrkoherde blir kortsluten när förtroendevalda har direktkontakt med anställda. Det är egentligen omöjligt att arbeta som chef i en sådan situation och det är framförallt en oerhört påfrestande och ohälsosam situation. Dessutom är den direkt kontraproduktiv när det gäller att skapa en bra arbetsmiljö för de anställda. Om en kyrkoherde inte får stöd från kyrkorådet eller en mellanchef från sin närmsta chef, ger det legitimitet till underställda medarbetare att ignorera eller mobba den chefen.

– Detta är ett verkligt och reellt problem som vi måste våga prata om. Om vi inte synliggör detta kommer vi heller aldrig att kunna göra något åt det. Det är dags nu! betonar Vibeke Hammarström.