David Thell – ny ombudsman på KyrkA

David Thell har nyligen förstärkt vårt team av ombudsmän. Här berättar han om varför han valde KyrkA, vad han brinner för och hur han kan hjälpa dig som medlem. Vi önskar David Thell varmt välkommen till oss på KyrkA.

Varför sökte du jobbet som ombudsman på KyrkA?

– För att jag tycker att det är intressant att arbeta med arbetsmiljöproblematik och för att det känns oerhört givande och meningsfullt att få företräda yrkesgrupperna inom Svenska kyrkan som arbetar med att hjälpa människor. För dem innebär yrket ett kall vilket också innebär att de ger enormt mycket av sig själva, har en stressig vardag och kanske inte hinner tänka på sina egna rättigheter. Det är där vi kommer in, som stöd och bollplank.

Vad brinner du för?

–  Människors rättigheter på arbetet är ett stort intresse. Jag brinner för att hjälpa människor att tillvarata sina rättigheter på arbetsplatsen. Vi ägnar så mycket tid på jobbet och vi får inte underskatta hur viktigt det är att vi mår bra även där.

Vilken relation har du till Svenska kyrkan?

–Jag har haft en del kontakt med kyrkans sociala verksamhet och sett den positiva effekt deras aktiviteter har i ett lokalt samhälle. Exempelvis det lokala integrationsarbetet samt aktiviteter för äldre och barn fyller ett enormt viktigt syfte. Oftast i det tysta.

Med vilka ärenden hjälper du våra medlemmar?

–  Som ombudsman hjälper jag främst våra förtroendevalda i arbetsrättsliga förhandlingar och i vissa fall även medlemmar direkt i ärenden som rör allt i deras anställning. Jag förhandlar även vid omorganisationer, uppsägningar och i diverse tvister.

 

Om du behöver rådgivning

Om du behöver råd och stöd i en fråga som rör dina arbetsvillkor kontaktar du i första hand någon av de förtroendevalda i din stiftskrets. Logga in på kyrka.se och sök på stiftskretsar. Där hittar du våra kontaktpersoner.  Om du inte har en förtroendevald nära dig kan du nå vår ombudsmannajour på forhandlingsavdelningen@kyrka.se