Omslag Kyrkfack nr 3 2020 KyrkA

Den goda arbetsplatsen

I Kyrkfack nr 3 2020 tar vi upp det nya avtalet för Svenska kyrkan och rapporterar från Förbundsfullmäktige. Stiftsstyrelsen kan inte avsätta en biskop, säger forskaren Per Hansson, apropå det som händer i Härnösands stift. Du får också läsa om den goda arbetsplatsen. Hur ser arbetsplatser ut där de anställda mår bra och inte är sjuka eller drabbas av olyckor?

Kyrkfack nr 3 2020