”Det är en annorlunda tid som vi träffas i”

Så inleder Bror Holm förbundsfullmäktige 2020 som hålls i skrivande stund på Djurönäset i Stockholm. – Många av er är här för allra första gången, medan flera av er har besökt platsen tidigare. För er som är nya kan jag säga att det är nytt för oss alla att träffas på hösten istället för i juni.

– Det är en annorlunda tid som vi träffas i. Vi lever med sociala restriktioner, men vi hoppas ändå att vi som samlats här till förbundsfullmäktige ska känna närhet och gemenskap. Alla har vi påverkats av pandemin. Både i vårt förbund och i pastorat runtom i Sverige och i utlandet har vi lärt oss att hålla ut och göra annorlunda. Det fysiska mötet har blivit digitalt och många har också arbetat hemifrån och det har även gällt för KyrkA.

– I vårt förbund har vi klarat oss bra, många av oss har sällan varit så friska som nu. Vi håller avstånd, tar inte i hand och tvättar händerna ofta. Men tyvärr har inte alla fått vara friska.

Dessvärre har många fallit offer för Covid-19, och riktigt tragiskt är det när smittan härjar på våra äldreboende. Här idag vill jag uppmärksamma och hedra de som avlidit under året med en tyst minut.

För oss är det viktigt att se framåt. I förbundet har vi haft en djup och omfattande anseenderevision som har genomlyst förbundet, en lärorik och framåtsyftande process som vi strax får veta mer om. Under förbundsfullmäktige får vi också en dos av arbetsrätt i praktiken. Vad innebär en stämning i arbetsdomstolen? Vi får en spännande inblick i juridikens vidunderliga väg.

Vi får längre fram i programmet möta forskarparet Hansson som presenterar sina slutsatser efter en gedigen undersökning av Kyrkoherdarnas arbetsmiljö. Vi kommer också att få höra om en ny medlemsförmån som kommer att ge våra medlemmar hjälp med sin vardagsjuridik.

Jag är också glad över att vi snart kan erbjuda våra medlemmar en ny förmån som innebär att de kan få hjälp i vardagen med sina juridiska frågor i stort och i smått. Mer information kommer inom kort.