DO: KyrkA har inte brutit mot diskrimineringslagen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har i sin utredning kommit fram till att Kyrkans Akademikerförbund inte har brutit mot diskrimineringslagen.

En före detta medarbetare i Kyrkans Akademikerförbund har till Diskrimineringsombudsmannen (DO) påstått att hen har blivit utsatt för diskriminering och repressalier. Men DO:s utredning visar att Kyrkans Akademikerförbund inte har brutit mot diskrimineringslagen.

–  Efter sammanvägning av uppgifter från båda parter är vår bedömning att utredningen inte visar att KyrkA har brutit mot diskrimineringslagen (2 kap. 1 § DL) eller överträtt förbudet mot repressalier (2 kap. 18 § DL), säger Carolina Stiwenius, sektionschef, rättsenheten på DO.

För Kyrkans Akademikerförbund är HBTQ-frågor mycket viktiga, något som Vibeke Hammarström, förbundsdirektör, intygar:

–   Det är mycket tråkigt att en före detta medarbetare påstår detta. Kyrkans Akademikerförbund har som arbetsgivare aldrig haft synpunkter på anställdas sexuella läggning, inte heller i det här fallet. Som förbund är vi i framkant vad gäller att driva HBTQ-frågor och motverka diskriminering.

Läs beslutet här (logga in)