Foto: Anna-Lisa Saar

Domkapitlet i Härnösand

Kyrkans Akademikerförbund kommenterar av princip aldrig medlemsärenden och med stor tvekan även om medlemmen själv uppmanar till det.

Vi har tidigare informerat om att Domkapitlet i Härnösand inlett ett tillsynsärende mot Selångers församling och dess kyrkoherde Bror Holm tillika förbundsordförande för förbundet. Dock har domkapitlet valt att föregripa det ärendet genom att fatta ett beslut utan att höra Bror Holm och vi vill därför gärna ge våra medlemmar en tydligare bild av vad som händer i Härnösand.

Bror Holm och ombudet Vibeke Hammarström Falk svarar på frågan om vad det är som pågår.

-Jag är mycket bedrövad över det som händer, säger Bror Holm. Domkapitlet för fram påståenden mot såväl Selångers församlings fullmäktige som kyrkoråd och mot mig samt även mot vår diakon som vi inte känner igen oss i. Vi är förvånade och chockade över domkapitlets hantering av denna fråga. Javisst, vi har byggt ett pilgrimscenter som glädjande nog haft närmare 130 000 besökare sedan det invigdes 2018.

Nu ifrågasätts församlingen för att enbart satsa på pilgrimsverksamheten. Detta trots att vi kan visa att vi har en mycket aktiv och gedigen verksamhet när det gäller den grundläggande uppgiften. Församlingens verksamhet har inte påverkats negativt av bygget av pilgrimscentret.

Vi har bildat ett bolag och en stiftelse – inget av detta är förbjudet i Svenska kyrkan eller i någon policy av Domkapitlet i Härnösand. Selångers församling har noggrant följt rådgivning av juridisk expertis på stiftelser vid bildandet av stiftelsen.

Stiftet ifrågasätter också att jag valdes till ordförande för stiftelsen. Vi känner till minst 20 stiftelser där det sitter en kyrkoherde eller biskop som ordförande. Vi förstår inte anklagelserna, säger Bror Holm.

Församlingen påstås också ha brustit vad gäller ekonomin. Företagsliv i Sundsvall AB som sköter församlingens redovisning anser att den gjorda investeringen behöver sättas in i ett större sammanhang. Församlingen har investerat i ett stort bygge av ett pilgrimscenter som givetvis kostat pengar men som också har gett ett mervärde till församlingen genom alla besökare och inneburit att de fasta tillgångarna ökat.

– Församlingen har hela tiden haft en plan för att återställa likviditeten och förbättra församlingens ekonomi. Församlingens likviditet har varit ansträngd under byggnadstiden men det är normalt om du bygger en kyrka eller en större byggnad. Likviditeten normaliseras nu när bygget är klart. Selångers likviditet kommer att öka redan i år med 3–4 miljoner, säger Daniel Hansson, redovisningskonsult.

Vi frågar Bror Holms ombud Vibeke Hammarström Falk varför överklagan skickats in till Överklagandenämnden. – Vad är det som pågår?

– Ja, det undrar vi också, svarar Vibeke Hammarström Falk. Jag vill först säga att enda anledningen till att jag uttalar mig är att förbundsordföranden har bett mig att svara. Normalt sett uttalar vi oss aldrig i medlemsärenden.

När det gäller Härnösand anser vi att domkapitlet föregripit ett pågående ärende och fattat beslut utan att gängse ordning följts. Ett tillsynsärende hade initierats 21 september mot Bror Holm och diakonen i Selångers församling för bristande lojalitet. Svarstiden gick ut den 7 januari 2024.

Utan förvarning fattade domkapitlet ett beslut den 14 december om att Selångers fullmäktige, kyrkoråd och kyrkoherde brustit i lojalitet!  Vi har inte fått se ett enda underlag och inte haft tillfälle att yttra oss. Vi visste inte ens om att detta ärende skulle behandlas den 14 december. Det bör inte gå till på detta vis. Detta är inte en rättssäker ordning. Då detta rör en innehavare av vigningstjänsten ser vi allvarligt på det och har därför bett Överklagandenämnden pröva om beslutet är giltigt. Vi har bett nämnden pröva såväl sakfrågan som formaliafrågan då vi anser att det inte föreligger någon grund för anklagelserna. Vi återkommer så snart vi vet mer.

 

Text: Marianne Wijkmark