En allvarlig situation i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan befinner sig i ett unikt och mycket besvärligt läge. Aldrig förut har relationerna varit så spända mellan samtliga fackliga organisationer och Skao.

På grund av att Skao igår förkastade det bud som medlarna hade framlagt, har nu Kommunals strejkvarsel verkställts. Skao sade upp löne- och villkorsavtalen i syfte att få betalt för ett omställningsavtal. Det fick de i det bud medlarna överlämnade. Situationen försvåras av att i den partsöverenskommelse som träffades mellan PTK och Svenskt Näringsliv har anställda redan betalat för ett omställningsavtal på arbetsmarknaden genom kommande försämringar i lagen om anställningsskydd. Skao har skapt en ohållbar situation genom att vilja ha betalt två gånger för ett omställningsavtal. Detta har skapat en situation med en djup förtroendekris mellan parterna och där fler förbund överväger varsel.

Genom att på det sätt som skedde förkasta medlarnas bud igår kväll har Skao visat att de inte heller respekterar Medlingsinstitutet och medlarnas arbete. Detta ger en bild av en arbetsgivare som är ansvarslös och framställer Svenska kyrkan som respektlös mot samhällsinstitutioner. Detta kommer drabba Svenska kyrkan och anställda i Svenska kyrkan. När Svenska kyrkan uppfattas på detta sätt och församlingsbor inte känner sig välkomna av kyrkan kommer detta att leda till utträden. Detta förhandlingsätt kan medföra förlorade medlemmar för Svenska kyrkan och sämre ekonomi på sikt. Svenska kyrkan som arbetsgivare kommer ha svårigheter att locka till sig nya medarbetare.

Vi bifogar den slutliga hemställan medlarna överlämnade igår och som KyrkA, om än motvilligt, hade accepterat. Här framgår också att Skao sprider felaktig information då det omtalade skyddet för omplaceringar efter bland annat sammanläggningar inte återfinns i medlarnas hemställan. Skaos påståenden om vilka kostnader medlarnas förslag innebär för arbetsgivarna kan även ifrågasättas. Läs här. 

KyrkA inbjuder till extrainsatta medlemsmöten med anledning av den allvarliga situationen.

Du som medlem har möjlighet att få mer information på medlemsmöten:

Tisdag 3 maj kl. 13.00–14.00 Alla medlemmar är välkomna. Läs mer och anmäl dig här 

Tisdag 3 maj kl. 15.00–16.00 Information till kyrkoherdar och domprostar. Läs mer och anmäl dig här

Fredag 6 maj kl. 09.00–10.00 Alla medlemmar är välkomna. Läs mer och anmäl dig här 

Tre vanligaste frågorna om strejken

  1. Kan arbetsgivaren sätta in någon annan på de arbetsuppgifter den som är uttagen i strejk har? Svar: Nej, det är strejkbryteri.
  2. Kan arbetsgivaren ta in ett företag eller be en förtroendevald utföra de sysslorna? Svar: Nej.

3. Är alla medlemmar i Kommunal uttagna i strejk – ska inga av deras uppgifter utföras? Svar: Det är endast de uppgifter som den person som är uttagen i strejk utför som inte får utföras av någon annan.