En hälsning i advent

Det är en glädje att få arbeta i Svenska kyrkan och få dela arbete, tro och liv. Särskilt i advents- och jultid blir detta tydligt. Budskapet är så nära och inger hopp och tro även i tider av mörker och kyla, i krig och oro. Vi får sjunga ”Stilla natt, heliga natt! Allt är frid. Stjärnan blid skiner på barnet i stallets strå och de vakande fromma två. Kristus till jorden är kommen, oss är en Frälsare född.” Sv.ps.114:1

Jag är glad över att vårt förbund får allt fler nya medlemmar! Jag vill hälsa dig som ny medlem särskilt välkommen till förbundet. Tillsammans får vi verka för att vår kyrka blir ännu bättre att arbeta i. Jag hoppas att du som är ny som medlem ska uppleva att vi är en gemenskap där de kristna värderingarna är självklara, liksom förståelsen för hur det är att arbeta i Svenska kyrkan. Vilken rikedom är det inte att få finnas med i detta sammanhang. Kyrkans Akademikerförbund är det enda kyrkliga förbundet.

KyrkA har i år firat 120 år. Jag är stolt över att få vara medlem och verka i ett förbund som har lång erfarenhet av Svenska kyrkan och vad det innebär att vara fackförbund där. I många frågor skiljer sig Svenska kyrkan från andra arbetsplatser i samhället och det är viktigt att veta vad avvikelserna innebär. Jag är glad över det vägval som KyrkA gjorde inför firandet av förbundet. Hos oss är du som medlem viktig. Vi är det medlemsnära förbundet. Därför firade vi förbundets 120-årsjubileum tillsammans med dig. Under mer än en vecka inbjöds du till flera matnyttiga föreläsningar om dagen. Mer än 500 deltagare firade vårt förbunds 120-årsjubileum.

Avtalsrörelsen, som började under 2022, fick sitt avslut under detta år och gav i allt väsentligt ett gott utfall för våra medlemmar. Det är ett viktigt arbete att teckna kollektivavtal som är möjliga att tillämpa i Svenska kyrkan. Förbundets förhandlare har gjort ett utmärkt arbete, vilket jag är tacksam för.

Förbundets satsning på olika yrkesfora har varit framgångsrik. Forum 60+ träffas regelbundet och samlar många deltagare och har intressanta ämnen för sina föreläsningar och diskussioner. Likaså träffas Forum Kyrkoherde med regelbundenhet. Forum Diakon, Forum Pedagog och Forum Präst är under uppbyggnad.

När vi närmar oss julen vill jag tacka vår förbundsdirektör Vibeke Hammarström med medarbetare i förbundet för deras engagerade arbete för förbundet och våra medlemmar. Jag vill också tacka förbundsstyrelse och arbetsutskott för framsynta beslut. Till förbundets regionala och lokala företrädare riktar jag ett särskilt tack för gott och uthålligt arbete. Till dig som valt KyrkA som sitt förbund vill jag också säga ett varmt tack: Tack för att vi i år kunnat fira 120 år av gemenskap, engagemang och arbete för medlemmar och för Svenska kyrkan. Såsom det står i förbundets portalparagraf; KyrkA värnar även Svenska kyrkan.

Jag vill önska dig en Välsignad God Jul och ett Gott Nytt År.

Bror Holm

Förbundsordförande