Ett längre arbetsliv kräver också ett mer hållbart arbetsliv

Här möter du Håkan Stiberg, en facklig kämpe med flera hjärtefrågor. Till vardags är han sjukhuspräst och KyrkAs kretsordförande i Härnösands stift. Två av hans hjärtefrågor är rättvis pension och arbetsmiljö.

Ett hållbart arbetsliv är en angelägen fråga för Håkan Stiberg. I sin roll som kretsföreträdare i Härnösands stiftskrets, står arbetsmiljöfrågorna högst på agendan och Håkan bryr sig om att du som arbetar inom kyrkan inte ska förlora lön eller pension för att du kommer ut sent i arbetslivet efter flera års studier.

Pensionen påverkas av hur mycket du tjänar och under hur lång tid du har inkomsten. För studieåren är det bidragsdelen i studiemedlen som är pensionsgrundande, vilket gör att kompensationen blir låg. I sina beräkningar utgår Pensionsmyndigheten ifrån att du börjar arbeta vid 23 års ålder och har en god inkomst.

– För de flesta som utbildar sig till tjänster inom kyrkan är det vanligt att inte börja arbeta förrän närmare 30-årsåldern, säger Håkan Stiberg, sjukhuspräst i Östersunds församling och kretsordförande i Härnösands stiftskrets. Han talar av egen erfarenhet, och tillägger att det inte ska straffa sig att du har utbildning.

För dig som studerar till en tjänst inom kyrkan innebär det många års studier och om du studerar till präst behöver du dessutom tjänstgöra ett år som pastorsadjunkt till låg ersättning. Det innebär att du kommer ut senare i arbetslivet och förlorar många tusenlappar i allmän pension*.

– En viktig faktor för ett hållbart arbetsliv är att få rätt kompensation, fortsätter Håkan Stiberg. Som akademiker behöver du få en rimlig lön redan från början som ersättning för den tid du har gått miste om att tjäna in till din pension, fortsätter han. Han framhåller att förbundet ständigt arbetar för att utbildning ska uppskattas och synas i lönekuvertet.

– Vi har drivit lönefrågan starkt i avtalsförhandlingar, och även lyckats öka lönerna för flera yrkesgrupper, säger Håkan Stiberg.
I kyrkan arbetar många långt upp i åldrarna Pensionsåldern är höjd till 68 år, men många inom Svenska kyrkan arbetar längre än så. Då krävs det att du har en hållbar arbetssituation.

– Det handlar om att du har en god arbetsmiljö, fysiskt, organisatoriskt och socialt, säger Håkan Stiberg. Allt från att du känner tillfredsställelse med arbetsuppgifterna och får kompetensutveckling till att du blir inkluderad och känner dig uppskattad. Du ska inte heller behöva utsättas för olycksrisk eller ha dålig belysning. Och om du har en funktionsnedsättning behöver din arbetsplats anpassas utifrån dina behov av hjälpmedel.

– I kyrkan vi har en dimension till, som kanske inte finns i övriga arbetslivet, säger Håkan Stiberg. Vi har en andlig dimension. Studier** gjorda av Lennart Belfrage, tidigare stiftspsykolog i Visby stift, visar att de som har ett regelbundet andaktsliv med möjlighet till egen andlig fördjupning får ett mer hållbart arbetsliv. Håkan Stiberg framhåller att det finns en naturlig arbetsglädje i att stå i Guds tjänst.

Tid för återhämtning är en annan viktig faktor för ett hållbart arbetsliv. Medan storhelger för många betyder återhämtning är detta för kyrkans anställda den tid de arbetar som mest.
– När ska vi få vår återhämtning? Det är ett problem att många anställda har ackumulerad semester som är svår att få ut eftersom det finns personalbrist, säger Håkan Stiberg.

Pensionsavgångarna innebär också att de som är kvar får arbeta mer. KyrkA ser det som angeläget att arbetsgivarna rekryterar för framtiden och att det ska finnas förutsättningar för återhämtning.

– En annan faktor, är att arbetsgivaren uppmuntrar till friskvård, och har ett friskvårdsavtal och ger möjlighet till träning och sociala aktiviteter som syftar till att medarbetaren mår bättre, menar Håkan Stiberg.

Därför arbetar jag fackligt

– För mig har det alltid känts naturligt att vara fackligt ansluten och engagerad, säger Håkan Stiberg. Att vi har kollektivavtal är resultatet av en lång facklig kamp. Det är ingen självklarhet att ha bra arbetsvillkor.

– Organisatoriska arbetsmiljöfrågor är angelägna, fortsätter Håkan Stiberg. Det kan handla om att det finns förutsättningar för att fördela arbetet och att det finns en balans mellan ansvar och befogenheter. Kommunikationen är viktig och för oss som medarbetare är känslan av delaktighet och att få handlingsutrymme ofta avgörande för trivseln.

Berätta om en fråga där facket har haft en avgörande betydelse?

– Vi är ofta med som stöd i rehabiliteringsärenden, säger Håkan Stiberg. Exempelvis i fallet med medarbetaren som på grund av en stroke inte längre kunde arbeta med text och ord. Där hittade vi en lösning som utgick från medarbetarens kompetens och behov. Lösningen blev en tjänst som kyrkogårdsarbetare, vilket hen trivs mycket bra med. Om det behövs hittar vi okonventionella lösningar på problem. Huvudsaken är att våra medlemmar får så bra förutsättningar som möjligt till ett hållbart arbetsliv.

*Källa: Pensionsmyndigheten
**Källa: Cleargy Existence Challenged, rapport av Lennart Belfrage, Uppsala universitet 2009.