Ett varmt tack till Annika

Annika Svensson har på egen begäran den 6 mars 2023 lämnat sina centrala fackliga uppdrag i Kyrkans Akademikerförbund.

Annika har under de senaste åren varit vice förbundsordförande som är ett krävande uppdrag. Uppdraget innebär många tunga uppgifter av olika slag. Tillsammans är de tidskrävande och ställer stora krav på engagemang. Under vårens arbete i både församling och i fackförbund kände Annika att hon ville fokusera på sitt uppdrag som församlingsdiakon och att detta skulle få hennes fulla engagemang och energi

Annika har innehaft många uppdrag under lång tid i förbundet:

Hon valdes i april 1997 till ersättare i kretsstyrelsen i Göteborgs stift och valdes till ordinarie ledamot i april 1998.

I september 1998 valdes Annika till facklig förtroendeman inom Göteborgs stift och till regionalt skyddsombud från september 2001.

Åren 1998 till 2020 var hon kretssekreterare i Göteborgs stift. Från 2002 var hon ersättare i förbundsstyrelsen och blev ordinarie ledamot från 2006. Från och med 2010 blev Annika vald till andre vice ordförande i förbundsstyrelsen och sedan 2018 har hon varit vice förbundsordförande i förbundet.

Annika har i alla år varit lojal med förbundet och idogt och engagerat arbetat för förbundets och medlemmarnas bästa. Hon har inte sparat på sina krafter utan varit en god företrädare för förbundet.

Många gånger har förbundet haft svåra frågor att ta ställning till men arbetsutskott och förbundsstyrelse har löst dessa i stor enighet och i gott samförstånd. Annika är duktig på att finna förslag till lösningar på frågor och problem.  Hon har även medverkat i många avtalsrörelser och företrätt förbundet i olika sammanhang.

Vid kommande kongress när förbundet högsta beslutande organ är samlat kommer Annika att avtackas ordentligt och i vederbörlig ordning. För nu, vill jag å förbundsstyrelsens vägnar, på detta sätt rikta ett stort tack till Annika Svensson för hennes mycket goda insatser för Kyrkans Akademikerförbund.

Förbundet vill också önska Annika allt gott och Guds rika välsignelse i hennes uppgifter i Svenska kyrkan.

 

Bror Holm

Förbundsordförande