Kyrkfack medlemstidning Kyrkfack

Fyra kyrkoherdar av tio överväger att sluta

I nummer 4 av Kyrkfack berättar Bror Holm i sin ledare om att fyra kyrkoherdar av tio överväger att sluta. Kyrkfack intervjuar Birgitta Ödmark, ny vd på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.  Andra rubriker är ”Jag lever min dröm”, intervju med Andreas Axinge, församlingspedagog – och ”Utan pensionärer stannar kyrkan.

Läs mer i nya Kyrkfack