Per Bucholdt Andreasen

Gratulerer med de 120 år

Det er med stor glæde, at jeg kan gratulere Kyrkans Akademikerförbund med de 120 år. Den danske Præsteforening kunne i 2021 fejre sit 125-års jubilæum, så det danske søsterforbund har et par år mere bag sig, men er sammen med den svenske forening de to ældste fagforbund for præster i Norden. Den fælles historiske baggrund har gennem år og dag givet et godt samarbejde om de fælles spørgsmål, som præstelivet rejser ikke bare om løn- og ansættelsesforhold eller arbejdsvilkår, men også om teologi og kirkeordning. Skønt det historiske udgangspunkt i 1903 var den Allmänna Svenska Prästföreningen, så har udviklingen i Sverige ført til dannelse af en større organisation, som indbefatter flere akademiske personalegrupper i kirken og siden 1998 med det nuværende navn Kyrkans Akademikerförbund.

I Danmark har vi fastholdt kun at organisere præster i foreningen. Selv om de to forbund har udviklet sig forskelligt igennem de 120 år, så har samarbejdet været vigtigt og inspirerende igennem år og dag. Fra 1970’erne er det blevet styrket og formaliseret igennem NPS (Nordiske Præsteforeningers Sammenslutning) og tæller nu foruden forbundene i Sverige og Danmark, også Norge, Finland, Island og senest Færøerne.

På årlige møder på skift i de forskellige nordiske lande udveksles erfaring, statusopdateringer og bilaterale drøftelser om særskilte temaer mellem de enkelte lande. Det har altid være et frugtbart møde, som har været med til at styrke de nordiske relationer.  Man kan næsten sige, at det der var det svenske udgangspunkt for et præsteforbund i 1903 ”att tillvarata prästernas intressen och främja en sund utveckling av kyrkan” også har været udgangspunktet for NPS-samarbejdet.

Fra dansk side har det været interessant at følge udviklingen i Sverige på en række områder, ikke mindst i relation til stat-kirke forholdet, afviklingen af præsteboliger, kyrkoherdens ledelsesopgaver og ikke mindst arbejdsmiljøet. Det har på baggrund af de svenske erfaringer været en god og stor inspiration til, hvordan vi i Danmark kunne finde vores egne veje i relation til de fælles nordiske problemstillinger. Ligeledes har det været til stor inspiration, når jeg flere gange har været inviteret til forbundets generalforsamlinger i den svenske skærgård, og der har haft mulighed for at tale med de svenske kolleger eller i förbundskansliet for at drøfte erfaringer med medarbejderen her.

I anledningen af at KyrkeA fylder 120 år vil jeg gerne rette en særlig tak til förbundsordförende Bror Holm for et godt samarbejde og medlemmer af förbundsstyrelsen for gode samtaler undervejs samt til förbundsdirektør Vibeke Hammarström for imødekommenhed og hjælpsomhed i vores samarbejde. KyrkA ønskes hjertelig tillykke med de 120 år og alt godt for fremtiden.

Per Bucholdt Andreasen (Formand for Den danske Præsteforening 2008-2021)