Hur behandlar vi varandra?

Fakta är viktigt – och vi som är fackligt engagerade vet vikten av fakta! Det gäller att vara uppdaterad på lagar, avtal och lönestatistik. Som skyddsombud är det viktigt att följa upp incidenter på arbetsplatsen genom att ta reda på fakta. En allt större utmaning i vår tid är hanteringen av sociala medier. Rykten går snabbt, vilket ofta innebär att alternativa fakta börjar cirkulera. Syndabockar pekas ut, vilket påverkar arbetsmiljön och relationerna på våra arbetsplatser.

Våren 2021 offentliggjorde ärkebiskop Antje Jackelén att hon lämnat sociala medier på grund av hat, hot, hån och andra oacceptabla beteenden. I den efterföljande debatten uppmärksammades att även ämbetsbärare hade hängt ut och skammat kollegor, bland annat i Facebookgruppen Prästkollegor. Flera förfärande vittnesmål om detta kom fram och frågan ställdes om delar av det som skrivits i gruppen Prästkollegor var förenligt med vigningslöftena i ämbetet. Faktakoll och rättssäkerhet hade uppenbarligen inte varit viktigt när anställda i kyrkan hängde ut sina kollegor i sociala medier. Vi som arbetar i kyrkan borde veta bättre än att stämma in i lynchmobbens digitala talkör: ”Korsfäst, korsfäst!”

Digitaliseringen och det snabba informationsflödet har utmanat även traditionell media, som uppenbarligen inte hinner kolla fakta ordentligt, innan nyheterna kommer ut som 24 timmars-publicering. Om det kommer en rättelse är den oftast inte större än en liten notis, som snabbt försvinner bland nyare nyheter. Studier har gjorts och böcker har skrivits om hur snabba informationsflöden på nätet och sociala medier påverkar vår verklighetsuppfattning. En bok, skriven av Jack Werner, har titeln JA SKITER I ATT DET ÄR FEJK DET ÄR FÖRJÄVLIGT ÄNDÅ. Titeln är ett verkligt citat från sociala medier och bokens underrubrik Om myter på nätet, fejkade berättelser och vikten av källkritik anger vad det handlar om.

KyrkAs förbundsstyrelse och anställda på KyrkAs förbundskansli fick uppleva detta på nära håll med start i november 2019. Vi som drabbades då anklagades för oegentligheter. Pandemin med Covid-19 försenade alla utredningar, men fakta är att alla utredningar friade förbundet och förbundsledningen: KyrkAs ordinarie revisorer, samt Revisionsfirman som gjorde en fördjupad utredning, Polisen, Sacos styrelse, Diskrimineringsombudsmannen, samt alla de Domkapitel som hanterade anmälningar mot förbundsstyrelsens ledamöter i ämbetet. Alla dessa utredningar friade förbundet och förbundsledningen!

Några personer som hade varit med och spridit felaktiga rykten berättade i efterhand att de ångrade sina inlägg i sociala medier, med förklaringen att de skrev inläggen då de var starkt känslomässigt påverkade av den hätska stämningen. Tyvärr bygger sociala medier och även traditionell media idag mycket på känslomässiga ställningstaganden, på bekostnad av faktakoll och eftertänksam argumentation.

Det vi kan lära av allt detta är vikten av att tänka efter – hur vi behandlar varandra – som kollegor, arbetskamrater och medmänniskor! Vilka rykten och drev bidrar vi till genom att markera Gilla med tummen upp, eller att tiga still när människor hängs ut? Faktakoll och källkritik är viktigare än någonsin! Vårt uppdrag i kyrkan innebär att vi ska be även för dem vi har svårt för. Vårt fackliga uppdrag innebär att bidra till en bättre arbetsmiljö med faktakoll, krav på rättssäkerhet och respekt för alla som arbetar i och för kyrkan.

Text: Håkan Stiberg, sjukhuspräst Härnösand