”Kom ur din komfortzon och våga prova något nytt!”

Det är uppmaningen från präststudenten Joakim Friberg som nu läser slutåret på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Från ungdomsledare i Österåkers pastorat till volontär i Sydney och senare utsänd av Stockholms stift till Tanzania har Joakim rest världen över för att utbyta erfarenheter och lära sig nya sätt att nå ut med det kristna budskapet.

Joakim Friberg är uppvuxen i Åkersberga utanför Stockholm och läser i skrivande stund slutåret på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Att bli präst var ett kall han kände redan som tonåring under konfirmationen då han fick god kontakt med en ungdomspräst som inte duckade för någon av hans svåra frågor.

– Hans sätt att svara på mina frågor gjorde ett stort intryck och inspirerade mig att gå ungdomsledarutbildningen i min församling, Österåkers pastorat, säger Joakim. Det blev den bästa sommaren i mitt liv och starten på något nytt.

Efter det har Joakim rest världen över för att lära sig mer om den kristna tron och han uppmanar oss alla att komma ur komfortzonen och våga göra det vi längtar efter. Hans första kommentar när vi hörs på Teams är: ”jag läser till präst och målet var att det inte skulle ta 10 år, men nu är vi uppe i 9 år.” Tiden har Joakim ägnat åt att våga prova. Hans första resa var genom SIDA:s praktikantprogram som representant från KFUM till Zambia.

– I Zambia lärde jag mig att sprida hopp i svåra situationer med den kristna tron, säger Joakim Friberg. Jag imponerades av mina kollegor som fick ungdomar tillbaka till skolan och ut ur gängkriminaliteten.

Resan till Zambia blev startskottet för Joakims fortsatta arbete för Svenska kyrkan i utlandet (SKUT). Nästa stopp på vägen var en volontärsresa till Sydney och efter det fick han ett uppdrag av Stockholms stift att utvärdera samarbetet med vänstiftet i Tanzania.

– Resan till Tanzania gav perspektiv menar Joakim tankfullt. Jag fick lära mig hur de organiserar ungdomsläger, lovsjunger och har bibelstudier för hundratals ungdomar och delade även mina egna erfarenheter från våra svenska konfirmandläger.

Det var även starten på ett utbyte bland blivande präster och diakoner i Svenska kyrkan och Evangelisk lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT). Vartannat år reser representanter från Tanzania till Sverige och vartannat år reser svenskar till Tanzania för att lära sig nya sätt att bedriva kyrkans verksamhet.

Joakims rekommendation när han återvände till sin uppdragsgivare Stockholms stift var att fortsätta det givande samarbetet med Tanzania. Hans uppmaning till dig som själv är intresserad av att resa är att kolla upp vilka vänstift och vänförsamlingar du har i ditt stift och höra dig för vilka uppdrag som finns.

Har du några förväntningar på din framtida arbetsgivare?

– Absolut, jag har förhoppningar om att tillhöra ett arbetslag där vi stöttar varandra och tillsammans i församlingen arbetar för att uppfylla den grundläggande uppgiften enligt kyrkoordningen.

Det råder stor brist på präster, hur ser du på detta?

– Det kommer inte vara några problem att få jobb, men en utmaning är att detta är en av Sveriges farligaste yrken när vi talar i termer av utbrändhet.

Not. Av Försäkringskassans studie 2014:14 framgick det att kvinnliga präster och kyrkoherdar löper 1,44 gånger högre risk att bli sjukskrivna för psykisk ohälsa vilket innebär att de innehar första plats i listan över Sveriges farligaste yrken för kvinnor. Motsvarande siffra för manliga präster och kyrkoherdar är 1,34. Detta kan jämföras med att en militär har ett ökat värde på 0,70 och en VD på 1,00 på skalan av ökad risk.

Vibeke Hammarström, KyrkAs förbundsdirektör, kommenterar:
– KyrkA har aktivt arbetat för att uppmärksamma arbetsgivare på riskerna med att präster, i synnerhet kvinnliga präster, är i riskzonen för utmattning på grund av gränslöst arbete. Följderna av utmattning är allvarliga och långvariga för både individen och arbetsplatsen.

Vad förväntar du dig av ett fackförbund?

– Att vara medlem i facket är självklart för mig, menar Joakim. Om det värsta händer har jag stöd och någon att vända mig till, framhåller Joakim. Jag tycker att det har varit skönt att slippa ta lönediskussionen med min kyrkoherde. Den tar facket för mig och de har ju koll på löneläget.

– Alla som arbetar inom kyrkan har rättigheter gentemot arbetsgivaren. Tyvärr kan nog kallet vara en orsak till att det kan kännas motigt att förhandla sin lön och ta vara på sina rättigheter. Där spelar facket en stor roll, som motpart och företrädare i förhandlingar. Även som student kan det vara bra att ha ett bollplank inför sommarjobbet eller annat jobb.

– KyrkAs Privatjuridik verkar också vara bra, jag skulle gärna vilja lära mig mer om den. Men att kunna ta hjälp av en jurist i privatlivet har nog många användning av.