Konsekvenserna av att Avtal 20 inklusive löneavtalet samt Omställningsavtalet sagts upp

KyrkA gick i fredags den 14 januari ut med information om den uppkomna situationen. KyrkA beklagar det av Skao fattade beslutet att säga upp avtalen. Vi bedömer uppsägningen av avtalen som en i sammanhanget onödig åtgärd.

Konsekvenserna av uppsägningen av Avtal 20 och löneavtalet är inte helt klarlagda i nuläget. Situationen kompliceras av att Skaos uppsägning inte åtföljdes av ett förslag till nytt avtal vilket skulle skett enligt förhandlingsprotokollet. Skao och KyrkA tillsammans med övriga fack har undertecknat en prolongering av avtalet vilket innebär att allmänna villkorsavtalet och löneavtalet gäller till minst den 7 april.

I nuläget vill KyrkA rekommendera dig som medlem och dig som arbetsgivare att fortsätta med förberedelserna inför löneöversynen genom att genomföra lönesamtal. För dig som befinner dig i en situation där du kan komma att bli uppsagd och kan komma att omfattas av regelverket i Omställningsavtalet gäller detta avtal till den 7 juli i nuläget med den aktuella prolongeringen.

Vi återkommer med mer information löpande.