KyrkA möter Fredrik Lidé, ärkebiskopens kaplan

Fredrik Lidé, ärkebiskopens kaplan, berättar om några av höstens uppdrag i arbetet, vilka föreläsningar han väljer under KyrkA-veckan och om varför han är medlem i KyrkA.

Hur ser hösten ut arbetsmässigt?

– Under hösten planerar vi kyrkomötets gudstjänster som de olika biskoparna ansvarar för i tur och ordning på ärkebiskop Martin Modéus uppdrag. Vid kyrkomötets avslutningsgudstjänst ska dessutom vår numera formaliserade gemenskap med The Episcopal Church i Amerika undertecknas.

Ärkebiskopens engagemang i försoningsprocessen med det samiska folket fortsätter med planering av bland annat ett kommande samtal med samiska teologer om vad samisk andlighet är och hur det kan komma till uttryck än mer i Svenska kyrkan.
– Jag får åka med på ärkebiskopens besök i oktober till Borgå stift i Finland som firar 150 år. När det en gång kom till var det ärkebiskopen i Uppsala som också var dess ärkebiskop. Detta blir också ärkebiskop Martins första formella besök till Evangelisk Lutherska Kyrkan i Finland så det blir också en möjlighet att lära känna och fördjupa kontakterna med vår systerkyrka i Finland, liksom med den ortodoxa kyrkan i Finland.

Som stab arbetar vi en del också tillsammans vad gäller ärkebiskop Martin i media på olika sätt. Han kommer bland annat att ha några radioandakter igen i höst liksom julbönen i Sveriges Radio P1. Vi samarbetar en del också kring underlag för ärkebiskopens debattartiklar.
– Ärkebiskopen är visiterande biskop i Uppsala kontrakt i Uppsala stift och nu är vi i gång med planeringen av visitation av Helga Trefaldighets församling i centrala Uppsala.

Vilka föreläsningar kommer du att lyssna på under KyrkA-veckan?

– Självklart vill jag rekommendera ärkebiskop Martin Modéus bidrag den 12 oktober om pastorala utmaningar i Svenska kyrkan och om betydelsen av närhet och samverkan. Kanske kommer han även att komma in på behovet av att återerövra den lutherska lokala församlingen som kan både inspirera och kanske utmana.

Sedan kommer jag ta del av föredraget Så går Sveriges ekonomi med Håkan Regnér och Amanda Carlshamres föredrag om utbrändhet. Detta är viktiga teman.

Varför är du KyrkA-medlem?

–Till att börja med bygger den svenska arbetsrätten på att det är arbetsmarknadens parter som kommer överens om arbetsmarknadens villkor. Det gör att den som inte är medlem i ett fackförbund i praktiken avsäger sig en del av arbetsrätten. Som kyrklig medarbetare är det naturligt för mig att välja det fackförbund som verkligen kan kyrkan. Våra förtroendevalda är kyrkliga medarbetare som kan inte bara kan arbetsrätt utan som också personligen väl känner till och arbetar i Svenska kyrkans organisation, kultur och inte minst också med kyrkoordningen. Det finns ju exempel där arbetsrätt och kyrkoordning behöver tolkas på ett klokt sätt inbördes. Det kan Kyrkans Akademikerförbund.