KyrkA representerar alla medlemmar

Förbundet vill först klargöra att KyrkA representerar alla medlemmar oavsett situation, uppsägning, konflikter eller annat eller i situationer med tillsyn; oberoende vad som kan ha föranlett en eventuell tillsyn. När det gäller beslutet att förklara biskop Thomas obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst har KyrkA inte tagit ställning till om beslutet är fel eller inte. Det är inte förbundets sak att överpröva Ansvarsnämnden för Svenska kyrkans beslut, säger Vibeke Hammarström.

Vad KyrkA däremot är kritisk till är att det för biskopar saknas de mellanlägen i ”straffskalan” som  är möjliga för präst och diakon. När ett domkapitel utövar tillsyn mot präster och diakoner finns det två mindre dramatiska konsekvenser än den totala förlusten av behörigheten. För präster och diakoner gäller att de också kan förklaras obehöriga  men för dessa grupper finns även de två mildare konsekvenserna prövotid och erinran. För en biskop finns endast två möjligheter: att frias helt eller fällas helt.

I en situation som denna har förbundet däremot manat till lugn. Det får inte bli en häxjakt på biskopen och vi har uppmanat alla att hantera denna tragiska händelse med respekt för människorna som berörs.