KyrkAs kongress 2024

Kyrkans Akademikerförbunds valberedning har nu påbörjat sitt arbete inför förbundets Kongress den 3-4 juni.

Kongressen ska välja förbundsordförande för 4 år framåt och vice förbundsordförande för 2 år.

Utöver det ska fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare i förbundsstyrelsen väljas. Även två lekmannarevisorer och ersättare för dessa ska väljas för två år.

Vill du som medlem nominera till dessa uppdrag, är du välkommen att skicka ett mejl till valberedningens ordförande Ammi Jonsson, ammi.jonsson@kyrka.se

Sista datum för att mejla nomineringar är den 25 februari.

———————————————————————————————–

Dags att skicka motioner till KyrkAs kongress

Som medlem har du möjlighet att påverka vilka frågor förbundsstyrelsen ska driva genom att skicka in en motion till kongressen. Men det finns vissa formkrav du behöver följa:

  • Motionen ska handla om en övergripande fråga som har med verksamhetsinriktningen i stort att göra.
  • Den ska också beröra många av KyrkAs medlemmar.
  • Det ska framgå vem som lämnar förslaget och kontaktuppgifter till avsändaren.
  • Skriv kortfattat vad du vill att kongressen ska besluta om.
  • Motivera varför du föreslår en förändring.

Lämna in din motion allra senast den 15 mars 2024 till Susanne Yron, chefssekreterare, på susanne.yron@kyrka.se