”LAS-utredningens förslag innebär sämre anställningsskydd”

Det menar Ylva Wåhlin, jurist, som ser stora risker med LAS-utredningen som föreslogs för regeringen den 1 juni. Här redogör Ylva Wåhlin för innehållet i korthet och vad detta betyder för dig som är anställd inom Svenska kyrkan.

Regeringen tillsatte i maj förra året en LAS-utredning vars uppgift var att ge förslag på hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad. Men förslaget innebär i praktiken att många skulle sakna ett grundläggande anställningsskydd.

Enklare att säga upp anställda av personliga skäl
Att uppsägningen ska ha saklig grund ändras inte. Men om arbetsgivaren har upp till 15 anställda kan inte du som blir uppsagd få tillbaka din anställning om det visar sig att uppsägningen skedde utan saklig grund.

I dessa fall blir arbetsgivaren skyldig att betala skadestånd på minst åtta månadslöner för att ersätta ekonomisk förlust och den kränkning som uppsägningen inneburit.

– Detta innebär tyvärr sämre anställningstrygghet, menar Ylva Wåhlin. Det blir också enklare för arbetsgivaren att säga upp av personliga skäl.

Ändrade turordningsregler vid uppsägning
Grundregeln är att anställningstiden fortfarande är utgångspunkten när det kommer till turordning.

– Den med längst anställningstid har fortfarande företräde, säger Ylva Wåhlin, men tyvärr kan de nya reglerna lämna utrymme för arbetsgivarens godtycke om flera anställda har samma anställningstid. I förslaget bestämmer arbetsgivaren vem som får stanna i dessa fall. Idag är det åldern som avgör.

Fler får undantas vid uppsägning
Arbetsgivare som behöver säga upp sin personal på grund av arbetsbrist ska kunna undanta fem nyckelpersoner för verksamheten med ett tidsintervall på tre månader. Idag har företag, med högst tio anställda, möjlighet att undanta två av sina anställda.

Ytterligare ett förslag är att ta bort arbetstagarorganisationens möjligheter att inom avtalsområdet slå ihop olika driftsenheter. – Med mindre turordningskretsar minskar möjligheterna att omplacera personal, säger Ylva Wåhlin. Varje driftsenhet turordnas var för sig.

Skärpta krav på kvalifikationer vid omplacering
Idag räcker det att du som anställd har ”tillräckliga kvalifikationer” för det nya jobbet om du blir omplacerad vilket innebär att du har möjlighet att få den utbildning du behöver för att klara uppgifterna.

Men föreslaget innebär skärpta regler.
– Nu måste du vara kvalificerad för nytt jobb helt utan upplärning och utbildning, säger Ylva Wåhlin. Även detta kan påverka chanserna för omplacering i samband med turordning.

Arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling
Enligt förslaget är det arbetsgivarens ansvar att erbjuda sina anställda kompetensutveckling inom ramen för vad som är relevant för verksamheten och anställningen.

Ansvaret innebär också att arbetsgivaren måste rapportera till arbetstagarorganisationen vilken kompetensutveckling som de anställda har fått.
– Det är positivt att ansvaret för kompetensutveckling blir lagstadgat, säger Ylva Wåhlin. Det innebär att anställningsbarheten ökar inom olika delar av Svenska kyrkan och på övriga arbetsmarknaden.

Men ansvaret prövas först när någon har blivit uppsagd och kan innebära att arbetsgivaren måste betala skadestånd på upp till tre månadslöner till de som varit anställda i mer än fem år. – Risken här är att det inte leder till kompetensutveckling utan till fler tvister, säger Ylva Wåhlin.

Ändrade regler för visstidsanställning
Anställningstryggheten och möjligheten att få en tillsvidareanställning ökar för dig med allmän visstidsanställning. Du har företrädesrätt till återanställning om du varit visstidsanställd i mer än nio månader under en treårsperiod, istället för som idag tolv månader inom treårsperioden.

Kraven för att få företräde till en tillsvidareanställning eller provanställning är att du utan upplärning kan ta jobbet och att du har talat om för arbetsgivaren att du är intresserad av en tillsvidareanställning. Företrädesrätten gäller under den pågående tidsbegränsade anställningen inom driftenheten och inom kollektivavtalsområdet.

– Risken är att arbetsgivaren kortar anställningstiden för att inte den tidsbegränsade anställningen ska övergå i en tillsvidareanställning, kommenterar Ylva Wåhlin.