KyrkA dator arbete löneenkät

Löneenkäten 2019 på gång

Har du uppdaterat din e-post? I vecka 46 kommer 2019 års löneenkät som riktar sig till alla KyrkAs medlemmar och är en del av den partsgemensamma lönestatistiken.
Syftet är att ge arbetsgivare och arbetstagare ett gemensamt underlag för centrala och lokala förhandlingar.
Gå gärna in på Mina sidor här på hemsidan och uppdatera dina personuppgifter så att de blir rätt.