Möt Pamela Garpefors – aktuell som kretsföreträdare i Utlandskretsen

Pamela Garpefors, kyrkoherde Svenska kyrkan i Berlin, berättar från Victoriaförsamlingen i Berlin om församlingens arbete, sig själv och vad hon kan bidra med som nyvald kretsföreträdare för KyrkA i Utlandskretsen.

Vi möts via Teams, och kyrkoherde Pamela Garpefors visar runt i församlingens vackra park där löven fortfarande är gröna och hösten ännu inte har tagit över.
– Här höll vi våra gudstjänster under hela pandemin, säger Pamela Garpefors.

Detta är mötesplatsen för förbipasserande cafébesökare såväl som för församlingsmedlemmar och elever i Svenska skolan i Berlin. Skolan där Pamela är VD består av ett trettiotal elever från första till sjätte klass. Det finns även en förskola i församlingens regi med runt 18 barn.

I parken finns ett avgränsat område som Pamela kallar för klosterträdgården.
– Den är mycket uppskattad av eleverna, menar hon. Här samsas mynta, timjan och rosor i pallkragar som eleverna själva sköter om.

Victoriaförsamlingen på Landhausstrasse i Berlin grundades 1903, invigdes 1922, och fick sitt namn av den dåvarande svenska kronprinsessan Victoria. Kyrkan och tillhörande byggnader förstördes i bombningar under andra världskriget. Det enda som fanns kvar av ursprungsbyggnaderna var det vita klocktornet.

Församlingen bedriver omfattande gudstjänstfirande, körverksamhet, förskola, öppen förskola, ungdomsgrupp, bibelstudiegrupp, café, event och stor gemenskap. Vid sidan om det vanliga församlingsarbetet pågår även förberedelserna inför hundraårsjubileet näst år.

Pamela Garpefors studerade i Uppsala, och blev prästvigd för Växjö stift. Hon har en magisterexamen i ledarskap och har erfarenhet från flera kyrkoherdetjänster och kontraktsprostskap från olika stift.

På frågan om vad som är aktuellt svarar hon att det just nu pågår utredningar kring att lokalanställa de utsända.

– Många frågor är uppe för diskussion utan självklara svar. Det är viktigt att de anställda får hållbara pensioner, stöd vid evakuering, sjukersättning och en rimlig löneutveckling. Hur en lokalanställd medlem ska kunna få facklig hjälp är också är också en viktig fråga.

Vilka erfarenheter tar du med dig till KyrkA nu när du är aktuell som kretsföreträdare?
– Med 16 års erfarenhet som kyrkoherde och 14 års erfarenhet som prost finns jag tillgänglig att ge stöd och råd i ledarskaps- och organisationsfrågor.

Vilka frågor ligger dig varmt om hjärtat att driva lite extra?
– Ledarskaps- och organisationsfrågor. Organisatorisk och social hälsa.

– På samma sätt som jag har fått växa i gemenskap, fått ansvar och förtroende vill jag ge vidare och visa detsamma, avslutar Pamela Garpefors. Svenska kyrkan rymmer växtmån och hopp. Att i gudstjänst, diakoni, undervisning och mission få mötas i ögonhöjd, dela liv och växa i tro är nådefyllt.