Nytt år, ny tillit

Det är svårt att vara kyrka men också ett fantastiskt uppdrag. I vår tid blir Svenska kyrkan ibland ifrågasatt samtidigt som allt fler vill ha en kyrka att vända sig till i både glädje och sorg, i orostid och trygghet. En kyrka som har tid med människors livsfrågor och som vågar ha tillit till människor och sin kärnverksamhet.

KyrkA vill också förnya och utveckla sin verksamhet och sitt förhållningssätt. Vi vill betona vikten av ett förnyat, progressivt arbetssätt inom förbundet och behovet av att arbeta mer konsultativt. Förbundet har stor kunskap om och erfarenhet av Svenska kyrkan och kan på ett positivt och tillitsskapande sätt bidra till positiva lösningar. KyrkA vill vara en föregångare i att arbeta med och för tillit. Vi vill genom tro på, tillit och tilltro till kyrkans anställda, våra medlemmar och motparter bidra genom vårt konsultativa förhållningssätt till en långsiktig problemlösning.

I handling innebär detta att KyrkA som förbund och som motpart uppträder stödjande och konsultativt i syfte att hitta konstruktiva lösningar utan konfrontation. Vi behöver hitta nya arbetssätt i Svenska kyrkan. Vi behöver finna en annan tillit till varandra. Det behövs i Svenska kyrkan i stort, men också i mötet med varandra som parter. Att mötas i brist på tillit är ingen bra grund för konfliktlösning eller för lösning av andra svåra frågor. Givetvis förväntas av parterna att vi visar respekt för och följer ingångna avtal, lagar och arbetsmiljö¬regler. Avtal, lagar och regelverk är vår gemensamma egendom som vi har att förvalta och tillämpa.

KyrkA är, som namnet anger, ett förbund för dig som arbetar i Svenska kyrkan och ett förbund som även värnar Svenska kyrkan som portal¬paragrafen i förbundets stadgar visar. I Svenska kyrkan är tron och tilliten viktig. Vi vill arbeta för att 2022 blir tillitens år. KyrkA vill bidra till detta genom att vara det konsultativa förbundet med tro på Svenska kyrkan och dess uppdrag, tillit till våra medlemmar och tilltro till arbetsgivarna i Svenska kyrkan. Tron är grunden för tilliten och ger oss mod att våga visa tilltro till varandra.

God fortsättning!

Bror Holm
Förbundsordförande