Så känner du igen destruktiva personlighetsdrag

Föreläsningen om destruktiva personlighetsdrag som vi höll i februari var både välbesökt och uppskattad. I väntan på nästa föreläsning har vi intervjuat Axel Österlund, personalvetare och specialist på personbedömning som här berättar mer om dessa personlighetsdrag och om den mörka triaden.

Det finns flera personlighetsdrag som kan vara destruktiva. När vi talar om det som kallas den mörka triaden avses tre personlighetsdrag som kan vara självständiga men som när de förekommer samtidigt hos en person brukar benämnas den mörka triaden. Då åsyftas tre personlighetsdrag; psykopati, narcissism och machiavellianism. En annan faktor som kan skapa problem på arbetet är den passivt aggressiva personligheten.

– Insikten om att det kan handla om mörka personlighetsdrag när det är problem i arbetsgruppen kan vara svårt att identifiera, säger Axel Österlund. Här kan du läsa om hur du känner igen dessa personlighetsdrag.

Detta utmärker de tre personlighetsdragen

Psykopati – dessa personlighetsdrag utmärks av känslokyla och impulsivitet. Personen beter sig egoistiskt, blir lätt irriterad eller arg och tar inte hänsyn till andra människors känslor. Hen har också en oförmåga att känna ånger och är spänningssökande. I arbetslivet är detta en person som ofta bryter regler. Det kan dock vara svårt att känna igen psykopaten som kan ha en mycket charmerande framtoning initialt.

Narcissism – utmärks av en person som gärna vill stå i centrum och som ser sig själv som mer än någon annan. Hen har en självbild av att vara en naturlig ledare, men är mer sårbar för kritik eftersom den uppblåsta självbilden ofta saknar grund. Om någon upplevs som ett hot mot den här personens självbild kan de ta mycket illa vid sig och bli hänsynslösa. Hen kan upplevas som charmig och vågar ta plats, men är ofta dominant och kräver att bli åtlydd av omgivningen.

Machiavellanism – utmärks av maktbehov och kontrollbehov. Jämfört med psykopaten är detta en mer långsiktig, manipulativ och beräknande person medan psykopaten är mer impulsiv. Hen drar sig inte för att ljuga eller fuska om det ger resultat. Hen är inte nödvändigtvis känslokall men självisk och skeptisk gentemot andra. De använder gärna smicker för att nå sina mål och få den position de vill ha. De tvekar inte att slänga någon under bussen eller bryta ett förtroende om det gynnar den egna framgången.

Hur vanligt är det i samhället?

– När vi pratar om mörka triaden i arbetslivet menar vi inte de kliniska diagnoserna utan ”mildare” former av dessa personlighetsdrag, säger Axel Österlund.

Det är svårt att ange en siffra på hur vanligt förekommande det är med personer med den mörka triaden, men forskare är generellt överens att det är mellan 1 och 3 procent* av befolkningen som uppfyller samtliga drag. Att dragen är vanligast bland män råder det mindre tvekan kring.

Hur känner jag igen passiv aggressivitet?

– Passiv aggressivitet är ett annat personlighetsdrag, detta ingår inte i den mörka triaden. Men det är i allra högsta grad ett riskbeteende, säger Axel Österlund.

Utmärkande drag är en lägre grad av samarbetsvilja då hen känner sig orättvist behandlad och ofta missuppfattad. Ofta har dessa personer svårt se sin egen del i en konflikt och skyller gärna på andra. Vissa är mer utåtagerande än andra och kan explodera när det blir för mycket ilska. Många är passiva och gör avsiktligt fel i smyg.

Hur hanterar jag personer i min omgivning som jag upplever har dessa drag?

– Ta upplevelserna på allvar och dokumentera dem, säger Axel Österlund. Då har du något att gå tillbaka och hänvisa till om det blir en konflikt längre fram.

– Ta hjälp. Sök stöd hos chefen, HR, skyddsombudet eller någon annan som du litar på, fortsätter Axel. Det är lätt att känna sig ensam och utstött. Du kan behöva sänka dina förväntningar på den här personen och kanske till och med undvika hen. Med största sannolikhet kommer inte beteendet att ändras.

–Var uppmärksam på dina egna reaktioner. Om du känner lägre självförtroende, brist på motivation, emotionell utmattning och stress eller om personen gör dig obekväm är det viktigt att du söker professionell hjälp för att hitta tillbaka till dig själv.

Föreläsning om destruktiva personlighetsdrag

Vi återkommer längre fram med ett nytt tillfälle för föreläsningen om destruktiva personlighetsdrag. Håll gärna utkik på hemsidan eller mejla till medlemsservice@kyrka.se om du vill att vi hör av oss när föreläsningen är på plats.

 

Källhänvisning:

*Muris, P., Merckelbach, H., Otgaar, H., & Meijer, E. (2017). The malevolent side of human nature: A meta-analysis and critical review of the literature on the dark triad (narcissism, Machiavellianism, and psychopathy). Perspectives on Psychological Science)