Skao är inte representativ för Svenska kyrkan

Denna avtalsrörelse tar sin utgångpunkt i syftet att förhandla fram ett nytt omställningsavtal. Grunderna för detta lades i den överenskommelse mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv där ett förbättrat skydd vid omställning betalades med förändringar i lagen om anställningsskydd. Den konflikt som nu råder i Svenska kyrkan startades av Skao genom deras beslut att säga upp tre avtal i december. Detta startade en olycklig utveckling av avtalsrörelsen.

Nu upplevs Svenska kyrkan som den som har skapat en ohållbar situation. Kyrkans Akademikerförbund anser dock att Skao inte är representativt för Svenska kyrkan i denna fråga och den upprördhet över situationen som olika grupperingar ger uttryck för på olika håll bekräftar detta. De konflikter som nu blossat upp i Svenska kyrkan har inte skapats av församlingarna och de anställda. Men det är församlingarna, kyrkoherdarna och de anställda som betalar priset. Priset i form av besvikna församlingsbor som inte får det de önskar av sin kyrka.

Det är KyrkAs medlemmar som får möta denna besvikelse. Besvikna församlingsbor ringer inte Skao, de visar sin besvikelse för de anställda, för kyrkoherdarna. KyrkAs förbundsstyrelse har idag diskuterat stridsåtgärder eller inte. Samtliga ledamöter arbetar själva i kyrkan och samtliga vet vilken skada dessa konflikter tillfogar Svenska kyrkan. Denna konflikt som initierades av Skao leder till besvikna församlingsbor som i värsta fall lämnar Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är inte en kommun, det är en organisation som det är frivilligt att gå med i. Någonstans på vägen har arbetsgivarorganisationen inte uppfattat att kyrkan är beroende av sina medlemmar – inte tvärtom. Priset för denna konflikt betalas inte av arbetsgivarorganisationen Skao – det betalas av Svenska kyrkan.

Det är denna avvägning som KyrkAs förbundsstyrelse har diskuterat idag. Ett varsel om stridsåtgärder är för Kyrkans Akademikerförbund även en ideologisk fråga, den är inte endast en fråga om villkor. Förbundets portalparagraf talar om att förbundet ska verka för sina medlemmars bästa men även för Svenska kyrkans bästa. Maj är en aktiv och verksamhetsintensiv månad i Svenska kyrkan och ett varsel skadar alltid verksamheten. Trots detta överväger KyrkA på allvar att lägga ett varsel om stridsåtgärder mot bakgrund att situationen är så allvarlig. KyrkA kommer under veckan att ha dialoger med olika grupperingar för att efterhöra deras åsikter om ett varsel och konsekvenserna av ett sådant.

Förbundet önskar även vara tydliga med att Kyrkans Akademikerförbund fullt ut stöder de fackliga organisationer som redan lagt och kommer att lägga varsel denna vecka och förbundet kommer att förhålla sig neutrala till dessa stridsåtgärder. KyrkAs medlemmar får inte utföra uppgifter som är lagda under strejk eller blockad av annat förbund.

Förbundsstyrelsen samlas ånyo i slutet av veckan och vi återkommer därefter. Under veckan inbjuds medlemmar till tre alternativa medlemsmöten. Vi hoppas få träffa dig där.

Tisdag 3 maj kl. 13.00–14.00 Alla medlemmar är välkomna. Läs mer och anmäl dig här (anmälan stängd)
Tisdag 3 maj kl. 15.00–16.00 Information till kyrkoherdar och domprostar. Läs mer och anmäl dig här
Fredag 6 maj kl. 09.00–10.00 Alla medlemmar är välkomna. Läs mer och anmäl dig här