Skao önskar medling vilket stör arbetsron och riskerar att nya avtal dröjer

Avtalsförhandlingarna om nytt omställningsavtal och villkorsavtal

Sedan hösten 2021 har diskussioner om ett nytt omställningsavtal pågått mellan KyrkA och Skao samt övriga fackliga parter. Bakgrunden är den överenskommelse som PTK och Svenskt Näringsliv gjorde. Vid årsskiftet valde dock Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, att säga upp det befintliga omställningsavtalet för att utöva påtryckningar mot sina motparter. Något förvånande valde Skao dessutom att säga upp Svenska kyrkans avtal 2020 och löneavtalet. Detta har skapat en oro och försenat löneförhandlingarna som skulle varit klara till 1 april. Det är värt att notera att Skao är den enda arbetsgivarorganisation som utnyttjat möjligheten säga upp avtalet av de 300 avtal på svensk arbetsmarknad där det sista året var uppsägningsbart vid årsskiftet.

Kyrkans Akademikerförbunds bedömning är att uppsägningen av Avtal 20 och löneavtalet inte var nödvändigt för att nå ett nytt omställningsavtal. I stället har detta komplicerat och försvårat avtals-förhandlingarna. Skao har använt sig av uppsägningen för att pressa fram försämringar i de allmänna bestämmelserna, Avtal 20, som krav för ett nytt omställningsavtal. Försämringarna som föreslås står inte i relation till vad som erbjuds i det nya omställningsavtalet. De fackliga parternas gemensamma krav är ett omställningsavtal i nivå med övriga arbetsmarknaden och till kostnader motsvarande vad som skett för övriga arbetsmarknaden. De av Skao framförda kraven på motparten för att nå ett nytt omställningsavtal är betydligt mer omfattande än hur andra omställningsavtal villkorats på övriga arbetsmarknaden.

Torsdagen den 17 mars anförde Skao oannonserat att de önskar medling. Medling i detta skede riskerar enligt KyrkA att ytterligare förlänga tiden innan nya avtal kan vara på plats.

Kyrkans Akademikerförbund vill i sammanhanget argumentera för det olyckliga i att bedriva en medling med eventuell påföljande konflikt i det läge som världen befinner sig i. Vi har precis gått igenom en pandemi och har nu ett krig i Europa som skapar oro för många människor som söker sig till Svenska kyrkan. Vi går mot en tid då Sverige kommer att få ta emot flyktingströmmar och Svenska kyrkan behöver fokusera på annat än konflikter och strejker. En konflikt av detta slag gynnar inte Svenska kyrkan och från Kyrkans Akademikerförbunds sida ser vi hellre konstruktiva och konkreta förhandlingar för att lösa situationen.

Vi återkommer med mer information.