Snart dags för KyrkAs kongress

KyrkAs kongress hålls den 30 och 31 maj och kommer i år att vara digital. Här får du veta mer om hur den går till och vad du kan förvänta dig.

Vartannat år hålls KyrkAs kongress, som är förbundets högsta beslutande organ. I år hålls den i två dagar, den 30 och 31 maj. Kongressens ledamöter representerar dig som är medlem och deras uppgift är att fatta viktiga beslut om förbundets framtid och utveckling.

– Detta är den första digitala kongressen i förbundets historia. Förbundsstyrelsen ser fram emot att få möta så många engagerade i förbundet. Nu ska vi samla oss kring förbundets fortsatta arbete de kommande åren och utarbeta riktningen framåt, säger Bror Holm, förbundsordförande.

-Vi är också glada för att KyrkA har fått så många nya medlemmar den sista tiden. Allt fler ser en trygghet i vårt förbund som även värnar Svenska kyrkan. Nu ska vi fatta fler beslut som både gynnar våra medlemmar och Svenska kyrkan, avslutar Bror Holm.

Några av programpunkterna:

Bror Holm, förbundsordförande, inleder kongressen med ett anförande som du kommer att kunna se i efterhand. Inspelningen kommer du att hitta på KyrkAs hemsida.

Claes Stråth, före detta generaldirektör för Medlingsinstitutet, tidigare förhandlingschef Kommunförbundet (idag SKR) och mångårig medlare i arbetsmarknadskonflikter, kommer att hålla i programpunkten: ”Frågor som aktualiserats med anledning av konflikten i Svenska kyrkan.”

Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande kyrkostyrelsen, kommer att tala under ämnet om hur Svenska kyrkan bör uppträda som arbetsgivare.

Bror Holm, förbundsordförande och Vibeke Hammarström, förbundsdirektör, analyserar konsekvenserna av vårens avtalsförhandlingar som nyligen har avslutats.

David Thell, biträdande förhandlingschef, går igenom innehållet i medlarnas hemställan.

Dagordningen för de två kongressdagarna är omfattande. Ytterligare en viktig punkt på dagordningen är valet av vice förbundsordförande och val av ett antal ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen.

Röstningen sker digitalt

Presidiet och förbundsstyrelsen kommer att leda mötet från förbundskansliets lokaler medan ledamöterna ansluter via Teams. KyrkA har anlitat experthjälp för den viktiga röstningen, som sker digitalt i ett program som heter Meeting Spyder. I detta system finns även talarlistan, kongresshandlingar och möjlighet att begära ordet.

Fördelar med digital kongress

Att förbundsstyrelsen har valt att göra kongressen digital beror på att planeringen inleddes under pandemin. Men det finns många fördelar med en digital kongress. Deltagarna slipper restid. Minskat resande innebär minskad miljöpåverkan vilket är något förbundet arbetar aktivt med.

De resursbesparingar som förbundet kan göra i och med en digital kongress ger i stället utrymme för fler förhandlingar, utbildningar och erbjudanden till våra medlemmar.

Håll utkik efter Bror Holms inledningsanförande och övrig rapportering direkt från kongressen på vår hemsida.