Socialdemokrater kritiska till Skao

Fyra framstående socialdemokrater kritiserar Skao för agerandet i förhandlingarna om nytt omställningsavtal.

Läs debattartikel i Arbetet här

KyrkAs förbundsordförande Bror Holm kommenterar debattartikeln i ARBETET:

Våra församlingsbors medlemskap i Svenska kyrkan bygger på tillit och förtroende för kyrkan. Precis innan påsk försätter Skao Svenska kyrkan i ett läge där massmedia för ut budskapet om strejk i kyrkan. De kraftiga försämringar som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) kräver i avtalsförhandlingarna har medfört att samtliga fackliga organisationer inte har sett någon möjlighet till fortsatta förhandlingar. Svenska kyrkan behöver en ny förhandlingssyn, säger Bror Holm.

– Kyrkans Akademikerförbund delar helt debattörernas syn på att Svenska kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare. I en framåtsyftande och utvecklingsbenägen kyrka kan vi inte ha en arbetsgivarorganisation med Skaos konfrontativa förhandlingsätt. Inga kortsiktiga förhandlingsvinster för Skao uppväger den förtroendeförlust som Skao på kort och lång sikt tillfogar Svenska kyrkan. Vi behöver en ny förhandlingssyn i kyrkan, säger Bror Holm.

En strejk, en arbetsmarknadskonflikt i Svenska kyrkan kommer drabba ”tredje man”. Det är våra församlingsbor. Våra församlingsbors medlemskap i Svenska kyrkan bygger på tillit och förtroende för kyrkan. Hur kan Skao förhandla så okänsligt att Svenska kyrkan riskerar försättas i en arbetsmarknadskonflikt i en tid med krig i Europa, flyktingströmmar till Sverige och dessutom i påsktid. Vilket felaktigt budskap skickar inte detta! Det motarbetar kyrkans arbete och det vi står för, avslutar Bror Holm.

Bakgrund
Skao sade i december 2021 upp tre avtal, villkorsavtalet, löneavtalet och omställningsavtalet. De försämringar som Skao har yrkat när det gäller villkorsavtalet står inte i proportion till möjligheten att teckna ett nytt omställningsavtal. Kraven från Skao på KyrkA och övriga förbund för att teckna ett nytt omställningsavtal är betydligt mer omfattande än hur andra omställningsavtal villkorats på övriga arbetsmarknaden