Tänk på detta när ni köper bostad tillsammans

Att flytta ihop och köpa en bostad tillsammans ger många fördelar, men det finns saker att tänka på. Här får du tipsen för att undvika framtida konflikter kring de ekonomiska frågor som gäller den gemensamma bostaden.

I de fall den ena parten har betalat mer och vill bli kompenserad för det vid en separation eller försäljning av bostaden behöver ni ordna med skriftliga avtal. I många fall har detta inte reglerats och vid en eventuell separation får den make eller sambo som har betalat en större kontantinsats veta att hen inte har någon laglig rätt att få tillbaka summan. Det räcker alltså inte med ett muntligt avtal för att reglera detta, utan det behöver regleras skriftligt.

Gifta

Om du är gift och har köpt en bostad där ni har betalat in olika summor i kontantinsats ska detta regleras genom ett skuldebrev och ett äktenskapsförord. Det räcker inte med enbart ett skuldebrev, för att det ska bli korrekt krävs även ett äktenskapsförord. I det äktenskapsförordet ska den gemensamma bostaden, samt den fordran enligt skuldebrevet som den maken som har lagt in mer i kontantinsats har på den andra maken, göras till enskild egendom.

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar som reglerar vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Enskild egendom ingår alltså inte i en eventuell framtida bodelning. Om ni inte skriver äktenskapsförord blir i princip all egendom, även det ni ägde före äktenskapet, giftorättsgods och delas lika vid eventuell skilsmässa.

Sambor

Om ni är sambor och har köpt en bostad där ni har betalat olika  kontantinsatser ska det regleras genom ett skuldebrev och ett samboavtal.

I det här fallet räcker det inte heller med bara ett skuldebrev. För att det ska bli korrekt ska man också ha ett samboavtal där man avtalar bort sambolagens regler om bodelning för bostaden.

Formel för skuldebrevet

Om den ena maken eller sambon har lagt 100 000 kronor i kontantinsats och den andra maken/sambon har lagt 400 000 kronor i kontantinsats ser formeln för skuldebrevet ut så här:

400 000 – 100 000 = 300 000 / 2 = 150 000 kronor.

Formeln är skillnaden på summorna delat på två.

Den maken/sambon som har la mer i kontantinsats har alltså lånat ut 150 000 kronor till den andra maken/sambon vid köpet.

Andra metoder

Det finns andra metoder för att reglera olika kontantinsatser vid köp av bostad. En metod som är bättre i vinst- och förlusthänseende är exempelvis att inneha olika ägarandelar utefter den insats man har gjort i bostaden. Men alla situationer är olika och det som nämnts ovan kanske inte gäller i er situation.

Text: Petra Wiberg, jurist på HELP Försäkring.