Viktig rapport om mellanchefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö

Förra veckan släppte Arbetsmiljöverket en viktig rapport om mellanchefer inom privat sektor. Under 2022–2023 har Arbetsmiljöverket inspekterat första linjens chefer inom privat sektor. Arbetsmiljöverket konstaterar i sin rapport att chefernas arbetssituation exkluderas från det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöverket drar slutsatsen i denna rapport att det är dags för arbetsplatser att även inkludera chefers arbetsmiljö i det systematiska arbetsmiljöarbetet:

”Första linjens chefer är en yrkesgrupp med höga krav på sig och som ofta pressas både uppifrån och nedifrån i organisationen – något som kan leda till stress och en ohållbar arbetsmiljö. Trots det har inspektionerna identifierat att chefers arbetsmiljö ofta faller mellan stolarna i företagens systematiska arbetsmiljöarbete.”

– Detta ligger helt i linje med det KyrkA påpekat i vår rapport om det regionala arbetsmiljöarbetet, säger Vibeke Hammarström Falk, förbundsdirektör. Vi vill lyfta uppmärksamheten mot att även chefer har en arbetsmiljö samtidigt som de har ansvar för andras arbetsmiljö. Därför är det så viktigt att synliggöra deras arbetsmiljö för att helheten ska bli bra.

Skyddsombud för chefer saknas

KyrkA har i sina rapporter till Arbetsmiljöverket länge påtalat att chefer behöver regionala skyddsombud om deras egen arbetsmiljö ska kunna bevakas. KyrkA har genom det gedigna arbete som utförs av våra egna regionala skyddsombud uppmärksammat att chefer ställs utanför arbetsmiljöarbetets skyddsnät när de inte kan vända sig till skyddsombudet på arbetsplatsen.

Detta bekräftas nu av Arbetsmiljöverkets undersökning av chefer inom andra delar av den privata sektorn. Arbetsmiljöverket konstaterar följande:

”Chefer saknar ofta skyddsombud som representerar chefsledet. Vid våra inspektioner har det varit påtagligt att det inte fanns skyddsombud för första linjens chefer. Eller så fanns där ett skyddsombud, vars roll dock var att representera medarbetarna gentemot arbetsgivaren. /…/Även chefer kan behöva skyddsombud som agerar för deras arbetsmiljö.”

– Regionala skyddsombud behövs, inte minst för chefernas skull. Kyrkans Akademikerförbund är mycket glada för att denna fråga nu får den uppmärksamhet den förtjänar, avslutar Vibeke Hammarström Falk.

Läs gärna artikeln och rapporten i sin helhet från Arbetsmiljöverket