Visste du detta om karensavdrag och läkarintyg?

Den 2 februari fattade regeringen beslut om att återinföra ersättning för bl.a. karensdag och riskgrupper. Ersättningarna gäller under perioden 8 december 2021–31 mars 2022 och går att söka retroaktivt för de dagar som har passerat. Likaså har tillfällig föräldrapenning när skolor tvingas stänga på grund av vissa situationer som är kopplade till sjukdomen covid-19 förlängts till samma datum. Regeringen har även beslutat att tillfälligt slopa kravet på att styrka sjukfrånvaro genom läkarintyg de första 14 dagarna i sjukperioden. Det innebär att sjukintyg inte krävs förrän dag 15 i sjukskrivningen. Den tillfälliga regeln för läkarintyg gäller under perioden 19 januari 2022–31 mars 2022.